FAQ

Waarom zouden we investeren in een taxatie(rapport) van goede kwaliteit? 

Een taxatie rapport opgesteld door een onafhankelijk, ter zake deskundig taxateur geeft duidelijkheid en rust, en biedt bescherming.

Prettig in situaties waarbij spanningen kunnen ontstaan – denk bijvoorbeeld aan de onderlinge verdeling van een nalatenschap binnen de familie – en belangrijk in situaties waarbij een rapportage geldt als de basis voor een contract of afrekening.

Zo staat u bij verzekeringskwesties, wanneer er sprake is van schade en verlies, sterk met een actueel, goed onderbouwd, taxatie rapport. Verzekeraars kijken namelijk vaak, wanneer een schade wordt gemeld, of er sprake is van:

a) een niet-actuele taxatie,

b) onderverzekering (het object is voor een te laag bedrag verzekerd)

c) het overmatig’ zijn van de taxatie (het object is voor een te hoog bedrag getaxeerd)

en of op basis daarvan de taxatie aangevochten kan worden.

Wanneer de taxatie echter actueel is, het object deskundig opgenomen en getaxeerd, en de premie over het getaxeerde object betaald is, dan zal de verzekeraar, met in acht neming van de in de polis gemaakte afspraken, gehouden zijn het getaxeerde bedrag uit te keren.

Welke kosten zijn verbonden aan een taxatie?

Dit hangt af van:

a) het aantal objecten;

b) de kwaliteit van de objecten. De taxatie van een kostbaar kunstwerk of voorwerp kost vaak meer tijd dan een taxatie van een voorwerp met geringe waarde: het is bij kostbare objecten vaak extra belangrijk de identificatie, staat etc. van het voorwerp, en de getaxeerde waarde goed te kunnen onderbouwen.

c) de eisen die de taxatie stelt; een schriftelijke taxatie kost in de regel meer tijd dan een mondelinge taxatie, maar is in een aantal situaties (bijvoorbeeld bij verzekering en aangifte successie) verplicht.

d) uw eigen wensen. Het kan zijn dat u, omdat u hierin geïnteresseerd bent, extra informatie wilt over een object.

Is het mogelijk door de telefoon of via de mail iets te zeggen over de kosten van een taxatie?

Het is voor mij vaak lastig op basis van beperkte informatie (“het gaat om de taxatie van tien schilderijen, wat Chinees porselein, en een antieke kast“) een schatting doen van de kosten. Om een idee te kunnen geven heb ik vaak meer informatie nodig. Oude taxatie rapporten, een overzicht van de voorwerpen met korte beschrijving, en (duidelijke) foto’s kunnen uitkomst bieden bij het geven van een schatting van de benodigde tijd.

Maar om toch een idee te hebben: voor taxaties waarbij een rapport opgesteld wordt, is bij een reguliere inboedel per uur opname ongeveer twee uur uitwerktijd nodig. Voor het door mij gehanteerde uurtarief zie de pagina tarief.

Neem contact op voor meer informatie.