• inboedeltaxatie kunst antiek taxatie kostbaarheden

Tarief

Ik werk op basis van uurtarief. Hieronder mijn tarief voor schriftelijke- en mondelinge taxaties:

Kosten schriftelijke taxatie / advies / expertise

tarief kosten taxatie kunst antiek mondeling schriftelijk

Het tarief van een schriftelijke taxatie / advies / expertise bedraagt 135 euro per uur inclusief BTW (met een minimum van 1 uur).

Dit betreft de tijd besteed op locatie, en benodigd voor taxatie en uitwerking rapport.

Kosten mondelinge taxatie / advies

Het tarief voor een mondelinge taxatie, advies of inventarisatie bedraagt 175 euro inclusief BTW voor het eerste uur, met een minimum van 1 uur. Voor de daar op volgende uren breng ik 135 euro per uur inclusief BTW in rekening.

Mocht research achteraf nodig zijn, dan geldt dit tarief ook voor die tijd.

Reistijd vergoeding

Voor opdrachten buiten Amsterdam breng ik een reistijdvergoeding in rekening van € 65 per gereisd uur inclusief BTW.

Bij spoed opdrachten, complexe zakelijke taxaties en grote projecten kan een aangepast tarief worden afgesproken.

Wat zijn de kosten van een taxatie?

Wat mag u verwachten aan kosten voor een taxatie? Een ‘gewone’ mondelinge taxatie duurt meestal tussen de 1 en 3 uur. De kosten daarvoor liggen dan tussen de 175-450 euro. Voor eenvoudige particuliere schriftelijke taxaties, is vaak tussen de 3 en 5 uur nodig. De kosten liggen dan tussen de 350-600 euro.

Factoren die van invloed zijn op de hoogte van de kosten, licht ik toe op de pagina Wat zijn de kosten van een taxatie? Hopelijk kunt u zich zo een beeld vormen van de voor uw taxatie te verwachten kosten.

Voor meer informatie, neem s.v.p. contact op.