• art antiques valuer appraiser art expert

Inboedel taxeren

kunstexpert kunsttaxateur inboedel taxeren

Wat is inboedel? In het Burgerlijk Wetboek wordt inboedel omschreven als:

“het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.” [BW Boek 3, artikel 5].

Wat met inboedel bedoeld wordt, hangt in de praktijk af van de context. Bij een inboedelverzekering vallen naast inboedelgoederen (bijvoorbeeld ijskast, bed) ook kunst, antiek, verzamelingen, en muziekinstrumenten onder uw ‘inboedel’.

In erfrecht wordt het woord boedel gebruikt als synoniem voor de gehele nalatenschap, oftewel de bezittingen en schulden van de overledene. Kunst, antiek en sieraden kunnen onderdeel zijn van de boedel. De taxatie hiervan kan wenselijk zijn in verband met de boedelbeschrijving, of de aangifte erfbelasting.

In het spraakgebruik wordt de term inboedel vaak gebruikt om daarmee alle in een woning aanwezige zaken te omschrijven: van haardstoel tot Chanel tas, en van Karel Appel schilderij tot golfclubs. Op mijn website gebruik ik de term inboedel daarom als paraplu begrip.

Wanneer een inboedeltaxatie?

taxatie inboedel erfenis verzekering kunst antiek sieraden kostbaarheden

De meest voorkomende redenen zijn:

Het afsluiten van een inboedel en/of kostbaarheden verzekering

Aangifte erfbelasting in verband met successie

Onderlinge verdeling nalatenschap

Scheiden kaf van koren o.a. bij kleiner gaan wonen

Voorgenomen verkoop

Bewind

Echtscheiding en boedelscheiding

Mijn taxaties worden geaccepteerd door o.a. de Belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen, financiele instellingen (waaronder banken), notarissen, advocatuur en de Rechtelijke macht.

Contact

Een afspraak maken, of meer informatie? Neem s.v.p. contact op.

art expert Netherlands
erkend taxateur kunst antiek inboedel beedigd