Verklarende woordenlijst

FGA

Fellow of the Gemmological Association. Een edelsteenkundige die het internationaal erkende diploma van de Gemmological Association of Great Britain heeft behaald, en in het Register opgenomen is van de organisatie.

IVS / International Valuation Standards

De International Valuation Standards (IVS) is een groep regels die het vertrouwen in professionele taxatie diensten beogen te vergroten. Dit vindt plaats door het bevorderen van de kwaliteit, consistentie en transparantie van de taxatie dienst. Belangrijke pijlers zijn de deskundigheid en onafhankelijkheid van de taxateur.

TMV

Staat voor Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders. Het behalen van het diploma van beroepsorganisatie TMV leidde tot het jaar 2000 tot beediging (elke keer voor 5 jaar) van de kunst en antiek taxateur. In 2005 liep de laatste beediging af. Hiervoor in de plaats is de certificering (bij Hobeon/SKO, conform SRZ – Systeem Roerende Zaken) en een Register gekomen.

Vervangingswaarde

De Federatie van Taxateurs makelaars en Veilinghouders (TMV) hanteert de volgende definitie: Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken. Uitgangspunt: het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geƫigende markt aangekocht (alleen bij kostbaarheden, kunst en antiek)

Waarde economisch verkeer

De Federatie van Taxateurs makelaars en Veilinghouders (TMV) hanteert de volgende definitie: Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie-en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.