patricia jansma MRICS, TMV RT
Patricia Jansma MRICS, TMV RT

Taxatie van kunst, antiek, kostbaarheden en design

De taxatie van de waarde van kunst, antiek, design en kostbaarheden is de core business van mijn taxatie praktijk.

Meestal gaat het daarbij om kunst uit de periode 1750 tot heden – denk aan schilderijen, tekeningen, grafiek en sculpturen, en voorwerpen – zoals meubelen, keramiek, glas, zilver, klokken, tapijten enzovoort uit de periode 1500 tot heden, interieurs en bouwdelen.

De taxatie van kunst in de openbare ruimte – denk aan sculpturen (in o.a. brons, hout, staal, steen, textiel en papier), monumentale (wand)kunst op het snijvlak van roerend en onroerend is een van mijn specialiteiten.

Verzekering

In een taxatierapport voor verzekering wordt de actuele vervangingswaarde van uw kunst, antiek, design, en/of verzameling getaxeerd. Op basis van dit bedrag berekent de verzekeraar uw premie. Verder dient een taxatie rapport om de aanwezigheid van de objecten vast te stellen. De de taxateur neemt daarom de te taxeren objecten fysiek op. Een taxatie ten behoeve van verzekering is altijd schriftelijk.

Onderlinge verdeling nalatenschap

Bij verdeling van de erfenis kan een taxatie van de waarde economisch verkeer van kunst, antiek, sieraden wenselijk zijn, zodat de erfenis op een correcte manier onder de erfgenamen kan worden verdeeld. Een taxatie in verband met onderlinge verdeling kan mondeling of schriftelijk zijn.

Vaststellen erfbelasting

Om vast te stellen welk bedrag verschuldigd is aan erfbelasting, is het belangrijk te weten welke waarde de boedel vertegenwoordigt. Bij de taxatie waarde economisch verkeer in verband met successie wordt uitgegaan van een haalbare, lage verkoopschatting, waarvan verkoopkosten worden afgetrokken.

Schenking met belastingvoordeel

Bij een schenking met belastingvoordeel van een kunstwerk, (kunst)voorwerp, of verzameling, aan een museum of ANBI, is het belangrijk een professioneel, gemotiveerd taxatie rapport aan de fiscus te kunnen overleggen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op, of lees ‘Op waarde geschat – kunst en antiek taxaties in fiscales situaties‘ (2019).

Zakelijke doeleinden

Een professionele taxatie van kunst, antiek, design en kostbaarheden kan verder wenselijk zijn bij bijvoorbeeld het geven van een onderpand, of wanneer deze onderdeel zijn van een beslaglegging of faillisement. Maar ook het opstellen van de jaarrekening, of het nemen van beslissingen omtrent beheer en beveiliging kunnen aanleiding zijn voor een taxatie.

Welke kosten zijn verbonden aan een taxatie?

Het starttarief voor een taxatie bedraagt 121 euro per uur (met een minimum van 1 uur) inclusief BTW. Dit is het tarief voor tijd besteed op locatie, en tijd besteed aan (indien nodig) research, taxatie en uitwerking rapport.

Bij locaties buiten Amsterdam breng ik een reistijdvergoeding van 65 euro inclusief BTW per gereisd uur in rekening. Vergoeding reiskosten/reistijd bij taxaties in het buitenland in overleg.