certified art and antique valuer / certified fine art, decorative art and antiques appraiser
Patricia Jansma MRICS, TMV RT

Professionele taxatie van kunst, antiek, kostbaarheden en design

De taxatie van de waarde van kunst, antiek, design en kostbaarheden is de core business van mijn taxatie praktijk.

Meestal gaat het daarbij om kunst uit de periode 1800 tot heden – denk aan schilderijen, tekeningen, grafiek en sculpturen, en voorwerpen – zoals meubelen, keramiek, glas, zilver, klokken, tapijten enzovoort uit de periode 1500 tot heden, interieurs en bouwdelen.

Onafhankelijk advies

Het adviseren bij praktische zaken, zoals bij de conditie van o.a. schilderijen en werken op papier, en hoe er achter te komen of een werk authentiek is of een kopie, is eveneens een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Desgevraagd adviseer ik u over de kunstmarkt en verkoopkanalen. Advies vind plaats op basis van uurtarief. Ik bemiddel niet voor u bij verkoop of veiling. Zo weet u zich verzekerd van een onafhankelijk advies.

Corona virus / Covid-19 (update april 2021)

Wat zijn de gevolgen van het Corona virus voor de taxaties van kunst en antiek? Er geldt een aangepaste werkwijze. Voor meer informatie zie de pagina corona.

Welke kosten zijn verbonden aan taxatie en advies?

Het starttarief voor taxatie en advies bedraagt 110 euro exclusief BTW (133,10 inclusief BTW) per uur, met een minimum van 1 uur. Dit tarief geldt voor de tijd besteed op locatie, en tijd besteed aan (indien nodig) research, taxatie en uitwerking rapport. Voor spoedopdrachten en projecten kan een aangepast tarief worden afgesproken.

Bij opdrachten op locaties buiten Amsterdam breng ik een reistijdvergoeding van 55 euro exclusief BTW (66,55 euro inclusief BTW) per gereisd uur in rekening.

Voor de tijd benodigd voor een taxatie, zie de pagina veel gestelde vragen.

Wanneer een taxatie van de waarde van kunst, antiek en kostbaarheden?

Taxatie kunst antiek kostbaarheden in het kader van verzekering

U verzekert uw eigendommen om bij schade, diefstal, brand etc. beschermd te zijn tegen waardeverlies. En betaalt daar waarschijnlijk een behoorlijke verzekeringspremie voor. Dan wilt u de rust hebben dat bij een incident de geleden schade / het verlies vergoed wordt volgens de afspraken in de polis.

Met een goed, actueel taxatierapport krijgt achteraf geen meningsverschil met uw verzekeraar achteraf over de door kunst, antiek en kostbaarheden in uw inboedel vertegenwoordigde waarde.

Taxatie ten behoeve van onderlinge verdeling nalatenschap

Wanneer een geliefde is overleden, is ruzie over de erfenis het laatste wat u wilt. Een professionele, onafhankelijke taxatie helpt u bij het correct en fair verdelen van de erfenis onder de erfgenamen. En helpt u problemen te voorkomen. Een taxatie in verband met onderlinge verdeling kan mondeling, of schriftelijk zijn.

Taxatie nalatenschap – erfbelasting

Om over de goederen in de erfenis belasting te betalen wilt u weten welke waarde economisch verkeer de boedel vertegenwoordigt. Door een professionele taxatie betaalt u niet te veel, maar ook niet te weinig belasting. Een successietaxatie is schriftelijk.

Wat is de waarde van mijn kunst / antiek / verzameling?

Wanneer u zich afvraagt welke waarde de kunst en voorwerpen bij u thuis of op de zaak vertegenwoordigen, kunt u een onafhankelijk en onderbouwd oordeel inwinnen. Is het kunst of kitsch? Een goed beeld van de waarde helpt bij het nemen van beslissingen omtrent beveiliging, schenking, verkoop, afstoting etc.

Ik ben geen handelaar, makelaar of veilinghouder, en koop, veil en/of bemiddel niet.

Taxatie schade

Ondanks voorzichtigheid kan het toch voorkomen dat schilderijen, sculpturen, meubelen en andere (kunst)voorwerpen thuis of tijdens transport, opslag, bruikleen beschadigen. Een onafhankelijk taxatie rapport stelt de waardevermindering vast. Het is immers al vervelend genoeg dat het kunstwerk of voorwerp is beschadigd.

Taxatie schenking met belastingvoordeel

Wanneer u een kunstwerk, object of verzameling aan een museum of ANBI schenkt, en de waarde van de schenking van de belasting aftrekt, mag de fiscus verwachten dat de taxatie wordt onderbouwd.

Taxaties voor overige doeleinden

Voorbeelden van andere doeleinden zijn onder bewind stelling, benificiaire aanvaarding, faillissement, beslaglegging et cetera.

Ik ben gespecialiseerd in het opstellen van onafhankelijke, professionele, transparante en onderbouwde taxaties voor met name zakelijke doeleinden.

Taxatie kunst openbare ruimte / monumentale kunst / bouwdelen

Naast kunst, antiek en kostbaarheden taxeer ik bijzondere objecten. Zoals kunst in de openbare ruimte, monumentale kunst en conceptueel werk waarvan de begrenzing soms onduidelijk is.

Neem contact op voor meer informatie.