certified art and antique valuer / certified fine art, decorative art and antiques appraiser, kunst en antiek taxateur, gecertificeerd registertaxateur kunst en antiek
Patricia Jansma MRICS, TMV RT

Taxatie van kunst, antiek, kostbaarheden en design

De taxatie van de financiele waarde van kunst, antiek, kostbaarheden en design is de core business van mijn taxatie praktijk. Hierbij kunt u denken aan:

Schilderijen, tekeningen, grafiek en sculpturen uit de periode 1800 tot heden; fotografie en conceptuele kunst;

Meubelen, tapijten, klokken, aardewerk, porselein, glas, goud, zilver, brons, koper, tin et cetera uit de periode 1500 tot heden; antieke en moderne sieraden;

Zaken op het snijvlak van roerend en onroerend goed, zoals niet nagelvast met onroerend goed verbonden interieur- en bouwdelen;

Kunst in de openbare ruimte, en monumentale kunst.

Waarvoor is een taxatie zinvol?

Verzekering : In geval van verlies van of schade aan uw eigendommen vergoedt een verzekering het financiële verlies. Met een actueel taxatierapport, dat onderdeel van de verzekering is gemaakt, wordt een ongewenste discussie voorkomen over de waarde van de verloren gegane en/of beschadigde zaken.

Betalen erfbelasting en onderlinge verdeling boedel : Een actuele taxatie waarde economisch verkeer voorkomt dat erfgenamen teveel of te weinig belasting / successierechten betalen. Ook kunnen problemen worden voorkomen met betrekking tot de verdeling van de erfenis onder de erfgenamen.

Meten is weten : Een actuele waarde van uw kunstobjecten, antiek, verzameling, etc. kennen, en weten of die zaken kunst of kitsch zijn, is relevant voor allerlei beslissingen, zoals: wel/niet verkopen; schenkingen aan een als ANBI erkende instelling; het beantwoorden van de vraag of de aanleg van een beveiligingsinstallatie nodig is.

Financieel-administatieve doeleinden : Ik ben gespecialiseerd in het opstellen van onderbouwde taxaties voor financieel-administratieve doeleinden, zoals aan taxaties in het kader van aangifte inkomstenbelasting; ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening en als onderdeel van een beslaglegging of faillissement.

Overige doeleinden : Enkele andere voorbeelden van situaties waarbij een taxatie wenselijk kan zijn, zijn onder bewind stelling, en beneficiaire aanvaarding.

Advies

Een belangrijk onderdeel van mijn activiteiten is het verstrekken van praktisch advies, zoals over de conditie van kunstwerken, authenticiteit en achtergrond, mogelijke aan- en verkoopkanalen, en de kunstmarkt.

Doordat ik niet bij aan- of verkoop bemiddel, zijn de adviezen volledig onafhankelijk.

Kosten

Zowel voor taxaties als adviezen geldt een tarief van € 110,00 exclusief BTW (= € 133,10 inclusief BTW) per uur, met een minimum van 1 uur. Dit betreft de tijd besteed op locatie, en de tijd besteed aan (indien nodig) research en uitwerken van het rapport.

Voor opdrachten op locaties buiten Amsterdam breng ik een reiskostenvergoeding in rekening, te weten: € 55,00 per uur exclusief BTW (= € 66,55 inclusief BTW) per gereisd uur.

Voor de tijd benodigd voor een taxatie, zie veel gestelde vragen.

Corona virus / Covid-19 (update juli 2021)

Wat zijn de gevolgen van het Corona virus voor de taxaties van kunst en antiek? Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden hanteer ik de meest recente regels van de overheid. Voor meer informatie zie de pagina corona.

Neem contact op voor meer informatie.