certified art and antique valuer / certified fine art, decorative art and antiques appraiser
Patricia Jansma MRICS, TMV RT

Taxatie van kunst, antiek, kostbaarheden en design

De taxatie van de waarde van kunst, antiek, design en kostbaarheden is de core business van mijn taxatie praktijk.

Meestal gaat het daarbij om kunst uit de periode 1800 tot heden – denk aan schilderijen, tekeningen, grafiek en sculpturen, en voorwerpen – zoals meubelen, keramiek, glas, zilver, klokken, tapijten enzovoort uit de periode 1500 tot heden, interieurs en bouwdelen.

Daarnaast taxeer ik kunst in de openbare ruimte en monumentale kunst; en ben ik gespecialiseerd in het opstellen van onafhankelijke, professionele, transparante en onderbouwde taxaties voor diverse doeleinden.

Corona-virus / Covid-19 (update mei 2020)

Wat zijn de gevolgen van het Corona virus voor de taxaties van kunst en antiek? Er geldt een aangepast protocol. Voor meer informatie zie de pagina corona.

Van een waarde-indicatie, tot een gemotiveerde taxatie met derdenwerking

Ik verricht een breed scala aan taxaties, mondeling en schriftelijk. Of volstaan kan worden met een mondelinge taxatie hangt in de eerste plaats af van het doel. Wanneer een taxatie voor eigen gebruik is, is de vorm vrij. In andere situaties is een schriftelijke taxatie echter verplicht (denk bijvoorbeeld aan een verzekeringstaxatie, of een taxatie in verband met onder bewind stelling of beneficiaire aanvaarding).

Verder kan in bepaalde situaties een met gemotiveerde taxatie met geborgde onafhankelijkheid, en extra transparantie omtrent o.a. uitgangspunten en taxatieproces wenselijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer een taxatie wordt gebruikt als basis om af te rekenen met de Belastingdienst, of bij een beslaglegging, faillisement, of bij het geven van een onderpand. In dergelijke gevallen moeten derden immers kunnen vertrouwen op de juistheid van de taxatie.

Welke kosten zijn verbonden aan een taxatie?

Het starttarief voor een taxatie bedraagt 110 euro exclusief BTW (133,10 inclusief BTW) per uur, met een minimum van 1 uur. Dit tarief geldt voor de tijd besteed op locatie, en tijd besteed aan (indien nodig) research, taxatie en uitwerking rapport. Voor spoedopdrachten en projecten kan een aangepast tarief worden afgesproken.

Bij opdrachten op locaties buiten Amsterdam breng ik een reistijdvergoeding van 55 euro exclusief BTW (66,55 euro inclusief BTW) per gereisd uur in rekening.

Enkele situaties waarbij een taxatie wenselijk kan zijn:

1)Verzekering

In een taxatierapport voor verzekering wordt de actuele vervangingswaarde van uw kunst, antiek, design, en/of verzameling getaxeerd, en berekent de verzekeraar uw premie. Deze zogenaamde ‘voortaxatie’ vindt plaats in het kader van artikel 7:960 BW.

Dit kan in het kader van een particuliere verzekering zijn, maar ook in het kader van een zakelijke verzekering van een object of collectie.

Naast dat de rapportage de waarde vaststelt, geldt deze als bewijs voor de aanwezigheid van de objecten. Een taxateur neemt daarom de te taxeren objecten in de regel fysiek op. Een taxatie ten behoeve van verzekering is altijd schriftelijk.

2) Onderlinge verdeling nalatenschap

Bij verdeling van de erfenis kan een taxatie van de waarde economisch verkeer van kunst, antiek, sieraden wenselijk zijn, zodat de erfenis op een correcte manier onder de erfgenamen kan worden verdeeld. Een taxatie in verband met onderlinge verdeling is mondeling, of schriftelijk.

3) Vaststellen erfbelasting

Het is belangrijk te weten welke waarde economisch verkeer de boedel vertegenwoordigt, zodat erfgenamen hierover belasting kunnen betalen.

4) Schenking met belastingvoordeel

Ook bij de taxatie van de waarde van een kunstwerk, voorwerp, object of bouwdeel ten behoeve van schenking wordt de waarde economisch verkeer aangehouden.

Het is belangrijk bij een schenking van een kunstwerk, (kunst)voorwerp, of verzameling aan een museum of ANBI een professioneel, gemotiveerd taxatie rapport aan de fiscus te kunnen overleggen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees het artikel dat ik hierover geschreven heb ‘Op waarde geschat – kunst en antiek taxaties in fiscales situaties‘ (2019) of neem contact op.

5) Zakelijke doeleinden

Een professionele, gemotiveerde taxatie van kunst, antiek, design en kostbaarheden kan wenselijk zijn bij onder meer het geven van een onderpand, of wanneer kunst, antiek, en/of collecties onderdeel zijn van een beslaglegging of faillissement.

Daarnaast kan ook het nemen van beslissingen omtrent beheer, beveiliging en afstoting aanleiding zijn voor een taxatie.