certified art and antique valuer / certified fine art, decorative art and antiques appraiser, kunst en antiek taxateur, gecertificeerd registertaxateur kunst en antiek
Patricia Jansma MRICS, TMV RT

Taxatie van kunst, antiek, kostbaarheden en design

De taxatie van de financiele waarde van kunst, antiek, kostbaarheden en design is de core business van mijn taxatie praktijk.

Denk hierbij aan: schilderijen, tekeningen, grafiek, fotografie en sculpturen uit de periode 1800 tot heden; fotografie en conceptuele kunst; meubelen, tapijten, klokken, aardewerk, porselein, glas, goud, zilver, brons, koper, tin et cetera uit de periode 1500 tot heden; antieke en moderne sieraden; kunst in de openbare ruimte en interieur- en bouwdelen.

Waarom een taxatie van uw kunst en/of antiek?

Verzekering: In geval van verlies van of schade aan uw eigendommen of collectie vergoedt een verzekering het financiële verlies. Met een actueel taxatierapport, dat onderdeel van de verzekering is gemaakt, wordt een ongewenste discussie voorkomen over de waarde van de verloren gegane en/of beschadigde zaken. Zie voor meer informatie de pagina Verzekering.

Betalen erfbelasting en onderlinge verdeling boedel: Een actuele taxatie waarde economisch verkeer voorkomt dat erfgenamen te veel of te weinig belasting / successierechten betalen. Soms kan echter met een mondelinge indicatie van de waarde worden volstaan. Zie voor meer informatie de pagina Aangifte erfbelasting / onderlinge verdeling nalatenschap.

Meten is weten: Een actuele waarde van uw kunstobjecten, antiek, verzameling, etc. kennen, en weten of die zaken kunst of kitsch zijn danwel authentiek of ‘vals’ is relevant voor allerlei beslissingen, zoals: wel/niet verkopen; bij een schenking aan een als ANBI erkende instelling; het beantwoorden van de vraag of de aanleg van een beveiligingsinstallatie nodig is. Zie voor meer informatie de pagina Wat is mijn kunst en antiek waard?

Zakelijke doeleinden: Ik ben gespecialiseerd in het opstellen van onderbouwde taxaties met derdenwerking voor diverse zakelijke doeleinden. Denk aan taxaties van kunst en antiek ten behoeve van de financiele administratie / opstellen jaarrekening; IB aangifte, schenking aan een museum, of in verband met een beslaglegging of faillissement.

Geborgde taxaties die kunnen dienen als basis voor financiele beslissingen en afrekening. Zie voor meer informatie de pagina Taxaties op basis van RICS Red Book / International Valuation Standards (IVS).

Overige doeleinden: Enkele andere voorbeelden van situaties waarbij een taxatie wenselijk kan zijn, is bij onder bewind stelling, of in verband met beneficiaire aanvaarding van een erfenis.

Advies

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het geven van informatie en advies. Over de conditie / restauratie / conservering van kunstwerken en objecten, en over de kunstmarkt.

Ik geef advies over aankoop- en verkoopkanalen, maar bemiddel niet bij verkoop. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Hoe gaat een taxatie van kunst en antiek in zijn werk?

Het is lastig dit in een paar zinnen samen te vatten. Zie daarom de pagina Hoe gaat een taxatie in zijn werk?

Kosten

Het basistarief voor een schriftelijke taxatie bedraagt 110 euro per uur exclusief BTW (of 133,10 euro inclusief BTW) met een minimum van 1 uur op locatie. Dit tarief geldt voor de tijd besteed op locatie, en de tijd benodigd voor research / uitwerking rapport.

De kosten van een mondelinge taxatie op locatie bedragen 145 euro exclusief BTW (dit is 175,45 inclusief BTW) voor het eerste uur met een minimum van 1 uur, en 110 euro per uur exclusief BTW (dat is 133,10 inclusief BTW) voor de daar op volgende uren.

Bij opdrachten buiten Amsterdam wordt een reiskostenvergoeding in rekening gebracht van € 65,00 per gereisd uur inclusief BTW.

Zie voor meer informatie over de te verwachten kosten de pagina Wat zijn de kosten van een taxatie van kunst en antiek?

Neem contact op voor meer informatie.