Erfenis | taxatie kunst, antiek en inboedel

Met een professionele taxatie van de kunst, antiek en sieraden in een erfenis, krijgt u een accuraat beeld van de waarde van de inboedel. Zo heeft u als erfgenaam, of executeur testamentair, een solide basis voor het scheiden van het kaf van het koren, onderlinge verdeling, en de aangifte erfbelasting.

schilderij taxatie erfenis waarde kunst antiek

Hieronder enkele veel voorkomende redenen om een taxatie te laten doen wanneer iemand is overleden. Staat uw situatie er niet tussen? Laat het me weten, ik hoor het graag.

Scheiden kaf van koren – is het kunst of kitsch?

Wat houden we, wat willen we verkopen, wat kan weg? Bij het opruimen van een huis maken erfgenamen in korte tijd veel keuzes over aanwezige inboedel. Daardoor kunnen zaken van waarde aan de aandacht ontsnappen. Wanneer het gaat om wat dingen van weinig waarde, is dat meestal geen probleem. U ziet de broche van grootmoeder echter liever niet terug op televisie als kostbare kringloop vondst bij Tussen Kunst en Kitsch. Zeker voor een eerste schifting kan een mondelinge ‘quickscan‘ vaak voldoende zijn. Als uitgangspunt hanteer ik marktwaarde.

taxatie kunst antiek erfenis schilderij sieraden chinees porselein

Meer informatie of een afspraak maken? Neem contact op.

Onderlinge verdeling nalatenschap: wie krijgt wat?

Een taxatie helpt u de erfenis eerlijk te verdelen. Wanneer duidelijk is welke waarde schilderijen, antiek, zilver, sieraden etc. vertegenwoordigen, kunnen erfgenamen, wanneer er grote verschillen zijn, onderling met elkaar afrekenen. Of, besluiten toch maar te verkopen.

Bij de taxatie ten behoeve van onderlinge verdeling hanteer ik marktwaarde.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie, of een afspraak maken? Neem contact op.

Erfbelasting betalen – de waarde economisch verkeer van kunst en antiek

kunst antiek erfenis taxatie belasting schenking

Een professionele, onafhankelijke taxatie van de boedel kan nodig zijn om de hoogte van de te betalen erfbelasting te bepalen. Omdat u met de Fiscus afrekent op basis van de schatting, mag deze verwachten dat de taxateur onafhankelijk is, en dat taxaties onderbouwd zijn.

Meer lezen over eisen die gesteld mogen worden aan professionele taxaties? Zie mijn artikel in KWEP (Kwartaalbericht Estate Planning van Wolters Kluwer).

Mocht u vragen hebben, of een afspraak willen maken, neem s.v.p. contact op.

Erfbelasting in natura betalen met kunst en/of antiek

Het is soms mogelijk met een kunstwerk of voorwerp (een deel van) de erfbelasting in natura te betalen, dankzij de successieregeling. U mag in dat geval 120% van de getaxeerde waarde economisch verkeer aftrekken van de te betalen erfbelasting. Ook nu is het belangrijk dat een deskundig, onafhankelijk taxateur de getaxeerde waarde naar behoren kan onderbouwen.

Meer weten of een afspraak maken voor een taxatie? Neem contact op.

Beneficiaire aanvaarding erfenis

Een taxatie van een inboedel kan nodig zijn bij beneficiaire aanvaarding. Zodat voorafgaand aan het accepteren van de erfenis duidelijk is welke waarde de eigendommen van de erflater vertegenwoordigen. Uitgangspunt bij een taxatie van de inboedel bij beneficiaire aanvaarding is waarde economisch verkeer.

Vragen of opmerkingen? Neem s.v.p. contact op.