• expert art antiques

werkwijze

Voorafgaand aan de taxatie

Voorafgaand aan de taxatie ontvangt u een bevestiging van de opdracht, en mijn Voorwaarden.

Mocht u nog informatie hebben die relevant is voor de waardebepaling, dan is het prettig als u deze opzoekt. Denk aan aankoopbewijzen, en oude taxatie rapporten.

Kunst, antiek, design en kostbaarheden worden op het adres waar ze zich bevinden getaxeerd: oftewel, ik kom naar u toe.

Mondelinge indicatie van waarde

Bij een mondelinge taxatie geef ik zoveel mogelijk tijdens mijn bezoek een indicatie van de waarde. Het kan echter zijn dat er voor een verantwoordbare taxatie iets meer ondezoek nodig is. In dat geval volgt de taxatie op een later moment.

Schriftelijke taxatie

Bij een schriftelijke taxatie vindt noteer ik tijdens mijn bezoek de zaken die in het taxatierapport worden opgenomen, kijk naar conditie, en signaleer eventuele bijzonderheden. Terug op kantoor volgen research en taxatie, en de uitwerking in het rapport.

Second opinion

Bij vraagtekens omtrent identiteit of waarde van kunstwerken of voorwerpen vindt overleg plaats met collega taxateurs en/of specialisten.

Verder wordt bij objecten in de hogere prijsklasse standaard overleg gepleegd met een of meer gespecialiseerde collega(‘s).

Afronding taxatie

Gemiddeld binnen 3 weken ontvangt u een afschrift van mijn rapport per mail, en twee afschriften per aangetekende post.

Taxaties van kunst en antiek volgens het RICS Red Book / de International Valuation Standards (IVS)

In situaties waarbij derden moeten kunnen vertrouwen op een professionele waardering, zoals bij een schenking met belastingvoordeel of een zekerheidsstelling, zijn de kwaliteit en onderbouwing van de taxatie extra belangrijk, evenals geborgde onafhankelijkheid van de taxateur.

Een met het RICS Red Book (International Valuation Standards) opgestelde taxatie biedt in dergelijke gevallen uitkomst. Zie voor meer informatie mijn artikel inKwartaalbericht Estate Planning (2/2019) ‘Op waarde geschat – kunst en antiek taxaties in fiscales situaties‘ of neem contact op.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logo-tmv-e1492467067402.jpg