• art antiques valuer appraiser netherlands international

Kunst en antiek taxatie | verkoop/aankoop

Bij verkoop en aankoop van kunst en antiek geeft een onafhankelijke, onderbouwde taxatie van de marktwaarde u een goed beeld van de waarde in de huidige markt. Belangrijke informatie, die het verschil kan maken tussen te veel te betalen, of te weinig te ontvangen. Vaak kan het daarnaast nuttig zijn te weten waarom iets een bepaalde hoge of waarde heeft. Dit maakt het makkelijker voor u om te onderhandelen.

Een korte toelichting op taxaties van kunst en antiek in verband met verkoop en aankoop:

Taxatie kunst en antiek i.v.m. verkoop

Taxatie kunst antiek internationale marktwaarde aankoop verkoop

Een onafhankelijke taxatie geeft inzicht in de marktwaarde van kunst en voorwerpen. Soms volstaat daarbij een mondelinge quickscan, wanneer de taxatie voor eigen gebruik is, of dient om het kaf van het koren te scheiden.

In andere situaties is meer informatie over herkomst, kwaliteit, conditie en zeldzaamheid belangrijk. Bij voorbeeld bij een enkel, kostbaar stuk. Zodat u kunt onderbouwen waarom een bepaalde prijs redelijk is (of juist niet).

Taxatie kunst en antiek i.v.m. aankoop

Voor kopers zonder kennis van, en ervaring met de kunstmarkt kan het lastig zijn te achterhalen of de vraagprijs voor een schilderij, kunstwerk of object marktconform is. Een onafhankelijke, onderbouwde taxatie maakt de door een werk vertegenwoordigde (internationale) marktwaarde van kunst of voorwerp inzichtelijk. En helpt discussie te voorkomen.

Onafhankelijke taxaties volgens internationale kwaliteitsstandaarden

Mijn taxaties worden verricht in overeenstemming met de eisen omtrent deskundigheid en onafhankelijkheid, zoals vervat in het RICS Red Book, de wereldwijde standaard voor professionele taxateurs. Zoals u mag verwachten van een RICS geaccrediteerd taxateur.

Meer informatie? Neem contact op.

erkend taxateur kunst en antiek beedigd
art expert Netherlands