Kunst en antiek taxatie | zakelijk

Een professionele taxatie van kunst en antiek kan in sommige zakelijke situaties belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij een zekerheidsstelling waarbij kunst als onderpand dient voor een geldlening. Of een beslaglegging, het opstellen van de jaarrekening, of een faillissement. Derden moeten in dit soort zakelijke situaties immers afgaan op inhoud van de taxatie.

financieel administratief due dilligence zekerheid

Onafhankelijke, onderbouwde taxaties volgens internationale standaarden

Als RICS registered valuer ben ik mij goed bewust van het belang voor de markt van professionele taxaties met derdenwerking.

Ik heb ruime ervaring in het opstellen van taxaties volgens internationale kwaliteitsstandaarden voor financiele instellingen, de Rechtbank, advocatuur en (Rijks)overheid. Zie o.a. de pagina opdrachtgevers.

Mijn taxaties worden opgesteld in overeenstemming met de eisen omtrent deskundigheid en onafhankelijkheid, zoals vervat in het RICS Red Book, de wereldwijde standaard voor professionele taxateurs.

Aan welke eisen dient een zakelijke taxatie van kunst en antiek te voldoen?

In een door mij geschreven artikel voor Kwartaalbericht Estate Planning van Wolters Kluwer, geef ik een handleiding voor taxaties met derdenwerking: ‘Op waarde geschat – kunst en antiek taxaties in fiscale situaties‘. Overigens zijn er natuurlijk zakelijke situaties denkbaar waarbij nog strengere eisen kunnen gelden.

Neem contact op voor meer informatie.