• patricia jansma MRICS valuer/appraiser of art and antiques

Kunst en antiek taxatie | schenking

taxatie kunst antiek taxateur schenking schenken belastingvoordeel museum anbi waarde economisch verkeer

U doet een schenking van kunst of antiek aan een museum, het Rijk of een ANBI, en krijgt belastingvoordeel. Een taxatie rapport dient op dit moment als basis voor uw afrekening met de Fiscus.

In een dergelijk geval, waarbij een externe partij moet kunnen vertrouwen op de taxatie, mogen er eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de taxatie. Bij voorbeeld dat er sprake is van een onafhankelijk oordeel, en dat de getaxeerde waarde naar behoren onderbouwd kan worden.

De achtergrond hiervan licht ik toe in mijn artikel voor Kwartaalbericht Estate Planning van Wolters Kluwer: ‘Op waarde geschat – kunst en antiek taxaties in fiscale situaties‘.

Onafhankelijke, onderbouwde taxatie volgens internationale standaarden

Ik heb ruime ervaring in het doen van kunst en antiek taxaties ten behoeve van schenkingen aan o.a. (Rijks)musea en de overheid. Taxatierapporten worden opgesteld, en onderbouwd in overeenstemming met internationale kwaliteitsstandaarden, zoals vervat in het RICS Red Book. Zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan over de hoogte van de taxatie.

Als uitgangspunt bij schenking wordt marktwaarde (IVS) gehanteerd.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie, of een afspraak maken? Neem s.v.p. contact op.