• taxatierapport verzekering

Kunst en antiek taxatie

Er zijn veel situaties denkbaar waarin een kunst en antiek taxatie wenselijk of nodig is. Denk bijvoorbeeld aan:

Inboedel-/ kostbaarheden verzekering

kunst antiek taxateur waarde inboedel verzekering erfenis onderlinge verdeling

Het is vervelend wanneer u na jaren premie betaald te hebben maar een fractie van de waarde van uw bezittingen vergoed krijgt. Een door een deskundige opgesteld taxatierapport van kunst, antiek en bijzondere inboedel geldt, in combinatie met uw polis, als afspraak met de verzekeraar over de door u eigendommen vertegenwoordigde waarde. En dient als basis voor compensatie bij schade, verlies of diefstal.

Zie voor meer informatie over taxaties ten behoeve van uw verzekering de pagina verzekering.

Scheiden kaf van koren, en onderlinge verdeling nalatenschap

Het overlijden van een familielid is een vaak emotionele aangelegenheid. Tegelijkertijd moeten er veel praktische zaken worden geregeld, waaronder het leegruimen van de woning. Door een onafhankelijke taxatie krijgen executeur-testamentair / erfgenamen zicht op de waarde van de in de boedel aanwezige kunst, antiek en sieraden. Dit kunt u het kaf van het koren scheiden, de erfenis eerlijk verdelen, en beslissingen nemen over eventuele verkoop. Daarmee is een taxatie vaak een belangrijke stap in de afsluiting van een intense periode. Meer weten over taxaties van nalatenschappen? Zie de pagina erfenis, of neem contact op.

Aangifte (erf)belasting

kunst antiek aangifte schenking erfbelasting wolters kluwer waarde economisch verkeer KWEP

Bij de aangifte inkomstenbelasting (IB), aangifte erfbelasting en schenking met belastingvoordeel wordt op basis van een door een deskundige opgesteld taxatie rapport met u afgerekend. Het is daarom belangrijk dat u de Fiscus een goed onderbouwd, onafhankelijk taxatierapport kunt overleggen. Op die manier ontstaat er geen discussie over waarde van kunst, antiek of kostbaarheden.

Wilt u meer weten over eisen die gesteld mogen worden aan professionele taxaties waar derden op moeten kunnen vertrouwen? Lees mijn artikel (PDF) in het Kwartaalbericht Estate Planning van Wolters-Kluwer.

Voorgenomen verkoop / afstoting van kunst en antiek

Overweegt u een stuk antiek of schilderij aan te kopen of te verkopen, maar wilt u weten wat de waarde is in de huidige markt? En welk verkoop (of aankoop) kanaal het meest geschikt zou zijn? Met een goed onderbouwde taxatiekrijgt u inzicht in waarde, en met en advies inzicht in de mogelijkheden bij verkoop via verschillende verkoop kanalen en -locaties. Zo komt u goed beslagen ten ijs.

Bewind en curatele

Een taxatie rapport van kunst, antiek en/of inboedelgoederen kan nodig zijn als onderdeel van een boedelbeschrijving bij o.a. onder bewind stelling of curatele.

Kunst en antiek taxaties in zakelijke situaties – due diligence

Een professionele taxatie is regelmatig nodig in zakelijke situaties. Bij voorbeeld bij faillissement, beslag, het geven van een onderpand bij zekerheidsstelling, het opstellen van de jaarrekening, of het doen van belastingaangifte. Wanneer derde partijen moeten kunnen afgaan op de correctheid van de taxatie.

Als gecertificeerd en RICS geaccrediteerd kunst en antiek taxateur stel ik taxaties op volgens internationale kwaliteitseisen. Belangrijk in het kader van due diligence. En goed om problemen achteraf te voorkomen.

Contact

Meer informatie, of een afspraak maken voor een taxatie? Neem s.v.p. contact op.

SaveSaveSave

kunst antiek inboedel taxateur
erkend taxateur kunst en antiek inboedel

Sa

Save

Save

Save

Save

Save

S

Save

Save

Save