Wat zijn de kosten van een taxatie van kunst / antiek / inboedel?

Een ‘gewone’ mondelinge taxatie duurt meestal tussen de 1 en 3 uur. De kosten daarvoor liggen dan tussen de 350-430 euro (zie voor meer informatie de pagina tarief). Voor eenvoudige schriftelijke taxaties is vaak tussen de 3 en 5 uur nodig: de tijd op locatie (ik hanteer een minimum van 1 uur op locatie), en tijd benodigd voor research/taxatie en opstellen rapport. De kosten liggen dan tussen de 450-650 euro inclusief 21% BTW (zie voor meer informatie de pagina tarief).

kosten taxatie kunst en antiek

Factoren die van invloed zijn op de benodigde tijd, en daarmee de kosten van een taxatie, zijn o.a.

a) de hoeveelheid te taxeren schilderijen, beelden, design, antiek, sieraden etc.;

b) de kwaliteit van de kunst / voorwerpen (aan de taxatie van schilderij van 50.000 euro ben ik vaak meer tijd kwijt dan aan een reguliere gouden armband);

c) reeds aanwezige informatie – heeft u een overzicht met de te taxeren objecten? Met foto’s en dagmaten van de kunstwerken? Of een oud taxatierapport met gegevens over achtergrond en herkomst?

d) Uw wensen: mocht u prijs stellen op extra detail, – bijvoorbeeld het afzonderlijk benoemen van de aanwezige theelepeltjes, dan heeft dit zijn weerslag op de kosten.

Wilt u meer informatie? Neem s.v.p. contact op.