Wat zijn de kosten van een taxatie van kunst en antiek?

Kosten taxatie

Ik werk op basis van een uurtarief. Tijdens een bezoek ben ik vaak enkele uren, soms een dagdeel, en een enkele keer een dag aanwezig. Denk bij de laatste twee situaties bijvoorbeeld aan de taxatie van een verzameling, een uitgebreide kunst en antiek boedel bij een nalatenschap, of een bedrijfscollectie kunst.

Voor wat betreft taxatie en uitwerking in rapport: voor eenvoudige particuliere taxaties en hertaxaties liggen de kosten gemiddeld tussen de 400-600 euro. De kosten voor een grotere taxatie kunnen zo maar 600-800 euro, of (uitgebreide taxaties) 1200 tot 1500 euro liggen. Taxaties waarbij de kosten boven de 1500 euro uitkomen komen ook met enige regelmaat voor. Dit zijn dan vaak zeer uitgebreide taxaties (met meer dan 200 te taxeren voorwerpen), of taxaties waarbij grote (financiele- en/of juridische) belangen zijn gemoeid.

Meer informatie? Neem contact op.

Achtergrond kosten

De kosten van de taxatie worden ingegeven door de tijd besteed. Deze is afhankelijk van:

1) Het aantal objecten, en de kwaliteit van de objecten. Met een professionele taxatie van een kostbaar werk is vaak meer tijd gemoeid dan met de taxatie van een voorwerp met een geringe financiele waarde. Verder kost het taxeren van een grotere groep sieraden (klein, maar relatief kostbaar) vaak iets meer tijd.

2) Eventuele eisen aan de rapportage die samenhangen met het doel van de taxatie. Een rapport voor intern gebruik (denk aan een taxatie rapport voor onderlinge verdeling nalatenschap voor familie; de inventarisatie en taxatie van de kantoorkunst bij een bedrijf) is niet gebonden aan een bepaalde vorm (de waarde van objecten kan bijvoorbeeld ook in een email worden doorgegeven), in tegenstelling tot een rapportage ten behoeve van bijvoorbeeld verzekering, of een beslaglegging).

3) Uw wensen en reeds aanwezige informatie. Is er behoefte aan informatie over de achtergrond van een object? Of kan volstaan worden met een taxatie? Zijn er nog oude taxatierapporten of heeft u zelf een overzicht gemaakt (met de dagmaat van kunstwerken)? Daarmee bespaart u mij tijd, en uzelf kosten.

Naar aanleiding van deze pagina toch nog vragen? Neem s.v.p. contact op.