Hoe gaat een taxatie in zijn werk?

Hoe gaat een taxatie in zijn werk? Dit is een vraag die me vaak wordt gesteld.

Eerste contact: wat is het doel van de taxatie? En om wat voor kunstwerken / objecten gaat het?

Hoe gaat een taxatie kunst antiek inboedel in zijn werk?

Voorafgaand aan de taxatie heb ik contact met u over het doel van de taxatie, wanneer u deze nodig heeft, en waar de objecten zich bevinden. Verder heb ik een beeld gekregen van de te taxeren zaken, en eventuele bijzondere omstandigheden.

Afstemming: wat kan ik voor u betekenen?

Hopelijk heeft u dankzij de informatie op mijn website al een idee kunnen krijgen wat ik voor u kan doen, en welke kosten hier aan verbonden zijn.

Regelmatig krijg ik de (terechte) vraag welke kosten men mag verwachten. Dat is vaak lastig om in te schatten door de telefoon. Een overzicht van te taxeren kunst en voorwerpen kan helpen.

Ik taxeer kunst, antiek, design en kostbaarheden in principe op het adres waar ze zich bevinden. Slechts een enkele keer (als het echt niet anders kan) geef ik een indicatie van de waarde op basis van afbeeldingen.

Verzending opdrachtbevestiging en Voorwaarden

Voorafgaand aan de taxatie ontvangt u per mail van mij een bevestiging van de opdracht, en zend ik u mijn Voorwaarden.

second opinion

Delen van voor de taxatie relevante informatie

Mocht u informatie hebben die relevant kan zijn voor de taxatie, dan is het belangrijk dat u deze voor de taxatie met mij deelt. Bijvoorbeeld informatie over de herkomst, een conditie rapport of een oud taxatie rapport, of een aankoopbewijs. Ook andere informatie kan relevant zijn.

Mondelinge taxatie?

Bij een mondelinge taxatie van kunst en antiek geef ik, voor zover dit zonder nader onderzoek mogelijk is, een grove inschatting van de waarde. Omdat er vaak nauwelijks gelegenheid is tot het doen van research, is een mondelinge taxatie eigenlijk vooral geschikt om een eerste indruk te krijgen, en het kaf van het koren te scheiden.

Voor de verantwoorde taxatie van een wat kostbaarder stuk, of een bijzonder voorwerp is in de regel echter meer onderzoek nodig. Bevinden zich in de taxatie kostbare objecten waarvan ik niet ter plekke een indicatie kan geven over de waarde? Dan kan ik hier: 1) achteraf op terugkomen en de hiervoor besteedde tijd in rekening brengen; of 2) u doorverwijzen naar een specialist of instantie waar u nader onderzoek kunt (laten) doen naar uw object.

Uitleg hoe gaat taxatie kunst antiek in zijn werk

Of schriftelijke taxatie?

Bij een schriftelijke taxatie vinden research, taxatie en uitwerking rapport achteraf plaats.

Second opinion

Wanneer er bij kostbare kunstwerken of voorwerpen vraagtekens zijn omtrent de identiteit, authenticiteit of waarde van het object, wordt overleg gepleegd met collega taxateurs en/of specialisten. Ook kan een second opinion ingewonnen worden wanneer de taxatie belangrijke consequenties heeft voor de opdrachtgever of derden.

Oplevering taxatie rapport

Binnen 3-5 weken ontvangt u een afschrift in PDF van mijn rapport per mail, en (zo u wilt) twee afschriften per aangetekende post.

Een enkele keer kan het door drukte wat langer duren voordat ik de taxatie uitgewerkt heb. Mocht er sprake zijn van spoed, laat het s.v.p. vooraf weten, dan kan ik hier rekening mee houden.

Vragen? Neem contact op voor meer informatie.

erkend taxateur kunst en antiek
erkend taxateur kunst antiek inboedel