Hoe gaat een taxatie in zijn werk?

Doel van de taxatie en een idee van de te taxeren goederen

In de regel heb ik voorafgaand aan de taxatie contact met u gehad over het doel van de taxatie, en heb ik een beeld gekregen van de te taxeren zaken, uw wensen, en eventuele bijzondere omstandigheden.

Kosten en wat u kunt verwachten

Hopelijk heeft u door de informatie op mijn website, een idee gekregen van wat ik voor u kan doen, en welke kosten hieraan verbonden zijn. Over de hoeveelheid tijd die nodig is voor het taxeren van kunst, antiek en kostbaarheden, zie de pagina Wat zijn de kosten van een taxatie van kunst en antiek?

Opdrachtbevestiging en Voorwaarden

Voorafgaand aan de taxatie ontvangt u per mail een bevestiging van de opdracht, en zend ik u mijn Voorwaarden.

Delen relevante informatie

Mocht u (mondelinge of schriftelijke) informatie hebben die relevant kan zijn voor de taxatie, dan is het belangrijk dat u deze met mij deelt. Denk aan een conditie rapport, aankoopbewijs, aan oude taxatie rapporten; of aan bijvoorbeeld achtergrond informatie over de herkomst.

Taxatie op locatie

Kunst, antiek, design en kostbaarheden worden in principe op het adres waar ze zich bevinden getaxeerd: oftewel, ik kom naar u, cq. de objecten toe. Slechts een heel enkele keer (als het echt niet anders kan) geef ik een indicatie van de waarde op basis van afbeeldingen.

Mondelinge indicatie van waarde

Bij een mondelinge waarde indicatie van kunst en antiek geef ik, voor zover dit zonder nader onderzoek mogelijk is, een inschatting van de waarde.

Omdat er nauwelijks gelegenheid is tot research ter plekke, is een mondelinge indicatie van waarde eigenlijk vooral geschikt om het kaf van het koren te scheiden, en een eerste indruk te krijgen.

Voor een verantwoorde taxatie van een wat kostbaarder stuk, of een bijzonder voorwerp is in de regel echter meer onderzoek nodig. Bevinden zich in de taxatie kostbare objecten waarvan ik niet ter plekke een indicatie kan geven over de waarde? Dan kan ik hier: 1) achteraf op terugkomen en de hiervoor besteedde tijd in rekening brengen; of 2) u doorverwijzen naar een specialist of instantie waar u nader onderzoek kunt (laten) doen naar uw object.

Schriftelijke taxatie

Bij een schriftelijke taxatie vinden research, taxatie en uitwerking rapport achteraf plaats.

Second opinion

Wanneer er vraagtekens zijn omtrent de identiteit, authenticiteit of taxatie van objecten met een grote waarde, wordt overleg gepleegd met collega taxateurs en/of specialisten. Ook kan een second opinion ingewonnen worden wanneer de taxatie belangrijke consequenties heeft voor de opdrachtgever of derden.

Oplevering taxatie rapport

Binnen 3-5 weken ontvangt u een afschrift in PDF van mijn rapport per mail, en (zo u wilt) twee afschriften per aangetekende post.

Een enkele keer kan het wat langer duren voordat ik de taxatie uitgewerkt heb. Mocht er sprake zijn van spoed, laat het s.v.p. vooraf weten, dan kan ik hier rekening mee houden.

Vragen?

Neem contact op voor meer informatie.