Hoe gaat een taxatie in zijn werk?

Voorafgaand aan de taxatie ontvangt u een bevestiging van de opdracht, en mijn Voorwaarden.

Mocht u nog informatie hebben die relevant is voor de taxatie, dan is het prettig als u deze bij de hand heeft. Denk aan een conditie rapport, aankoopbewijzen, of oude taxatie rapporten.

Kunst, antiek, design en kostbaarheden worden in principe op het adres waar ze zich bevinden getaxeerd: oftewel, ik kom naar u cq. de objecten toe. Een enkele keer taxeer ik op basis van afbeeldingen.

Mondelinge indicatie van waarde

Bij een mondelinge taxatie geef ik zoveel mogelijk op basis van een bezoek (cq. foto’s) een indicatie van de waarde. Het kan echter zijn dat om tot een verantwoorde taxatie te komen, meer onderzoek nodig is. In dat geval volgt de taxatie achteraf.

Schriftelijke taxatie

Wanneer er een schriftelijk verslag, of een taxatie rapport moet worden opgesteld, vinden research en taxatie, en de uitwerking in het rapport achteraf plaats.

Bij objecten in de hogere prijsklasse wordt standaard een second opinion ingewonnen bij collega taxateurs / specialisisten.

Second opinion

Bij vraagtekens omtrent identiteit of waarde van kunstwerken of voorwerpen wordt overleg gepleegd met collega taxateurs en/of specialisten.

Oplevering taxatie rapport

Gemiddeld binnen 3 weken ontvangt u een afschrift van mijn rapport per mail, en twee afschriften per aangetekende post.

Vragen?

Neem contact op voor meer informatie.