De waarde van kunst en antiek: 5 vaak gestelde vragen

# 1: Zijn antieke meubelen niets (meer) waard?

Op dit moment (we naderen 2020) is de markt voor veel antieke Nederlandse meubelen (van gemiddelde, maar ook bovengemiddelde kwaliteit) niet goed. Verkoopopbrengsten op veilingen zijn soms erg laag. Toch hoeft dit niet te betekenen dat bij het object (relatieve) zeldzaamheid of cultuurhistorisch belang ontbreekt. Een lage marktwaarde zegt soms alleen dat: dat er op een bepaald moment, op een bepaalde locatie, sprake is van een gebrek aan interesse in bepaalde objecten.

# 2: Is er een verband tussen leeftijd en financiele waarde?

Het is overigens goed om te onthouden dat bijzondere meubelen (heel vroeg en/of heel mooi, gemaakt door een bijzondere maker, of met een bijzondere herkomst) het aanmerkelijk minder lastig hebben in de markt. Dit geldt zeker voor exemplaren van bijzondere kwaliteit waarvoor internationaal interesse bestaat.

Er is geen rechtstreeks verband tussen de leeftijd van objecten en financiele waarde. Dat een schilderij leeftijd heeft is dus geen garantie voor een hoge waarde.

# 3: Is Chinees porselein kostbaar?

De afgelopen jaren is veel porselein van mooie kwaliteit uit de Wanli en Kangxi periode teruggegaan naar China. Veel van wat wij in de afgelopen eeuwen als Nederlanders hebben verzameld (met name blauw-wit export porselein, vervaardigd voor het Westen) niet op een even grote waardering kan rekenen bij kopers in het huidige China. In China is sprake van een voorkeur voor Chinese taste porselein van hoge kwaliteit: porselein vervaardigd voor de eigen markt, het liefst met een keizerlijke associatie.

Wanneer er sprake is van objecten met een bijzondere achtergrond of betekenis kan de financiele waarde erg hoog zijn. Een mooi voorbeeld is een 15e eeuwse ‘Chicken cup’. Een exemplaar werd in 2014 voor 32,2 miljoen USD plus opgeld verkocht aan een Chinese koper.

Als algemeen taxateur heb ik een goede basiskennis van Chinees porselein. Daarnaast is het prettig dat ik bij twijfel advies kan inwinnen bij specialisten op dit gebied.

# 4: Is kostbare kunst per definitie van hoge kwaliteit?

Nee. Een hoge financiele waarde is niet noodzakelijk een indicator van (of garantie voor) kwaliteit, of cultuurhistorische waarde. Een verkoopresultaat kan immers ook beinvloed zijn door -bijvoorbeeld- speculeren of goede marketing. Kijk bij de weging van de waarde van een kunstwerk dus niet naar de vraagprijs of opbrengst, maar kijk naar artistieke kwaliteit en (cultuur)historische belang, en zaken zoals authenticiteit, conditie en zeldzaamheid.

# 5: Klopt het dat de markt de waarde bepaalt?

Als een voorwerp of kunstwerk wordt verkocht via het daarvoor best geschikte verkoopkanaal, na de beste voorbereiding, en relevante geinteresseerden op de hoogte zijn van de verkoop, is de opbrengst een reele weergave van de waarde van een object op dat moment.

Wanneer een voorwerp zonder adequaat vooronderzoek, via een daarvoor ongeschikt verkoopkanaal wordt aangeboden, en potentieel geinteresseerden geen weet hebben van de verkoop, kan het gebeuren dat een voorwerp of kunstwerk wordt verkocht voor een bedrag dat lager is dan je had mogen verwachten.

Leave a Reply

*