Taxatie kunst, antiek en kostbaarheden in verband met verzekering

Wat er nodig is om vergoeding te ontvangen van uw verzekeraar na schade, diefstal, verlies, brand, et cetera – is in de eerste plaats afhankelijk van uw afspraken met uw verzekeraar. Deze vindt u in uw polis.

Vaste waarde

Wanneer u een ter zake deskundige de waarde van uw kunst, antiek, design en kostbaarheden heeft laten vastleggen in een zgn. ‘voortaxatie’ ex. artikel 7:960 BW, dan wordt bij schade, verlies, brand diefstal et cetera het in het rapport vermelde bedrag aangehouden. Er verder van uit gaande dat u uw premie op tijd heeft betaald, en dat er sprake is van een actueel rapport (veel verzekeraars houden een periode van 3 jaar aan).

Bewijs aanwezigheid getaxeerde objecten

Daarnaast dient een taxatierapport in verzekeringssituaties als bewijs voor de aanwezigheid van de objecten op de locatie op de peildatum. Opname van objecten ten behoeve van een taxatie rapport voor verzekering vindt daarom altijd fysiek plaats.