• art antiques valuer appraiser art expert

Taxatie kunst, antiek en kostbaarheden in verband met verzekering

Of het verlies van, of schade aan uw kunst, antiek, kostbaarheden en design wordt vergoed na een incident (diefstal, brand, et cetera) – is in de eerste plaats afhankelijk van uw afspraken met uw verzekeraar. Deze kunt u terugvinden in uw polis.

Overeengekomen waarde

Wanneer u een ter zake deskundige de waarde van uw kunst, antiek, design en kostbaarheden heeft laten vastleggen in een zgn. deskundigentaxatie ex. artikel 7:960 BW, dan wordt in geval van verlies of schade het in het rapport vermelde bedrag beschouwd als waarde onmiddellijk voor het verlies of de schade.

Het is mogelijk dat de van toepassing zijnde polisvoorwaarden de geldigheidsduur van het taxatierapport beperken. Na het verstrijken van die termijn – veelal drie jaar – zou de verzekeraar aannemelijk kunnen maken dat het getaxeerde bedrag niet overeenkomt met de werkelijke waarde onmiddellijk voor het voorval dat het verlies of de schade veroorzaakte.

Bewijs aanwezigheid getaxeerde objecten

Daarnaast dient een taxatierapport in verzekeringssituaties als bewijs voor de aanwezigheid van de objecten op de locatie op de peildatum. Opname van objecten ten behoeve van een taxatie rapport voor verzekering vindt daarom altijd fysiek plaats.

Verzekering

Voor vragen over verzekeringen verwijs ik u graag door naar Cees Kortleve, onafhankelijk adviseur op het gebied van verzekering van (kunst-)collecties. Cees denkt desgewenst met u mee, analyseert uw verzekeringsbehoefte en geeft u onafhankelijk advies met betrekking tot het verzekeren van uw bezittingen. Daarnaast kan hij uw makkelijke en moeilijke vragen over dit onderwerp beantwoorden. Cees Kortleve werkt op basis van een uurtarief.