• antiek taxateur kunst expert 2022
  • meubelen taxeren antiek
  • werkwijze erkend taxateur kunst antiek

particulieren: taxatie kunst antiek kostbaarheden

Welke objecten in onze inboedel zouden we moeten verzekeren? We gaan kleiner wonen, is het antieke bureautje van mijn grootmoeder nog iets waard? Zitten er nog bijzondere exemplaren tussen de tekeningen die ik door de jaren heen heb verzameld? Deze antieke zilveren doos staat in een oud verzekeringsrapport voor 20.000 gulden – is hij echt zo veel waard? Voorbeelden van enkele vragen. Soms kan bij de beantwoording volstaan worden met een mondelinge taxatie of advies, in bepaalde andere situaties is een rapport verplicht.

patricia jansma taxateur moderne kunstverzekering
Om in geval van schade, diefstal of verlies achteraf discussie met de verzekeraar over de waarde van uw kunst, antiek, design en kostbaarheden te voorkomen, is het belangrijk vooraf een verzekeringsrapport op te laten stellen door een op dat gebied deskundig persoon (zie artikel 7:960 BW).  Deze stelt de aanwezigheid van de objecten en de actuele vervangingswaarde vast -het bedrag dat op dat moment nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken aan te kopen. Een verzekeringsrapport is altijd schriftelijk.

onderlinge verdeling nalatenschap, successie, (beneficiaire) aanvaarding erfenis, bewindvoering
Bij de verdeling van de boedel na scheiding of overlijden kan een taxateur worden ingeschakeld om een goed beeld te krijgen van de waarde van de aanwezige goederen, wat correcte, en stressvrije verdeling vergemakkelijkt. In sommige gevallen ligt een schriftelijke taxatie voor de hand, in andere gevallen kan volstaan worden met een mondelinge indicatie.

Om te kunnen vaststellen of erfgenamen belasting moeten betalen over de nalatenschap, is het belangrijk te weten welke waarde deze vertegenwoordigt. Hiervoor kan een taxatierapport in verband met successie opgesteld worden.
Een taxatie kan ook nodig zijn ten behoeve van beneficiaire aanvaarding: om in te kunnen schatten of de waarde die de nalatenschap heeft in verhouding staat met de nog openstaande schulden.
Het laten opstellen van een taxatie rapport kan verder een van de plichten zijn van een bewindvoerder.

quality is remembered, long after the price is forgotten

Henry Royce

advies bij aan- en verkoop
Door u te laten voorlichten over kwaliteit en achtergrond van een werk, opbrengsten en mogelijkheden, kunt u een zorgvuldige afweging maken. Deskundig zakelijk advies bij een met emotie omgeven aan- of verkoop van een kunstwerk, of (kunst) voorwerp zorgt dat u sterk staat bij onderhandelingen.

authenticiteit en herkomst
Heeft u te maken met een echt werk, een kopie, vervalsing, of over-gerestaureerd object? Wat is de achtergrond van het object? Welk deel van het onderzoek kunt u zelf doen, en wanneer is specialistische hulp wenselijk? Neem contact op voor meer informatie.

schade
Welke waarde resteert na schade? Door (in overleg met uw verzekeraar) een taxatierapport op te laten stellen, kan hierin inzicht verkregen worden.

schenking
Bij een schenking, bijvoorbeeld aan een museum of ANBI, is een taxatierapport wenselijk. In de regel worden de kosten door de ontvanger van de schenking betaald.

 

copyright patricia jansma [16/01/2017]

rics registered valuer logo quality insured chartered surveyor art and antiqueslogo tmv taxateur kunst en antiek veilinghouders makelaars

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save