Kan een taxateur van kunst en antiek tegelijkertijd koper zijn?

Als u betaalt voor een onafhankelijke taxatie, hoort u dit ook te krijgen.

Iemand die met de pet van onafhankelijk taxateur op bij u koopt (of probeert te kopen), is niet onafhankelijk.

Een onafhankelijk taxateur oordeelt over de waarde zonder financieel motief. Let er bij het kiezen van een taxateur dus op (en leg vast in de opdrachtbevestiging en/of het rapport) dat deze geen financieel belang bij de taxatie heeft. Zo kan daar geen misverstand over bestaan.