Hertaxatie kunst en antiek – inboedelverzekering

Wanneer er een deugdelijk oud taxatie rapport ligt, kan hier bij een hertaxatie gebruik van gemaakt worden. De kosten van de (her)taxatie vallen hierdoor vaak lager uit.