• expert art antiques

werkwijze

Voorafgaand aan de taxatie

Voorafgaand aan de taxatie ontvangt u mijn bevestiging van de opdracht, en mijn Voorwaarden. Het is prettig als u informatie die relevant kan zijn voor de taxatie (denk aan aankoopbewijzen, expertises, oude taxatierapporten etc) alvast opzoekt.

Opname op locatie

Kunst en voorwerpen worden (in principe) op locatie bekeken, en wanneer er een rapportage of verslag wordt gemaakt, opgenomen.

Tijdens de opname worden eventuele bijzonderheden of schades gesignaleerd.

Bij een mondelinge taxatie wordt zoveel mogelijk een indicatie gegeven van waarde. Bij voorwerpen waarbij meer onderzoek nodig blijkt, wordt dit in tweede instantie verricht. Of de klant wordt doorverwezen naar een specialist.

Research en taxatie

Afhankelijk van het doel van de taxatie, en de waarde van de aanwezige kunst, antiek en kostbaarheden wordt (voor zover nodig) onderzoek verricht, en het werk getaxeerd.

Opstellen rapport

Bij schriftelijke rapportages hangt de wijze van rapporteren samen met het doel van de taxatie. Zo is een schriftelijke rapportage ex. artikel 7:960 BW verplicht bij een taxatie voor de verzekering, en mogen extra eisen gesteld worden aan rapportages waarop derden moeten kunnen vertrouwen.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Een resultaat mag niet worden beinvloed door het belang van de taxateur, de opdrachtgever of belanghebbenden bij de taxatie.

Omdat een taxatie een complexe en in zijn wezen subjectieve afweging is, is transparantie belangrijk. Dit betekent duidelijkheid over de uitgangspunten, het proces, en de overwegingen.

Door de overwegingen bij de taxatie van bijzondere en/of kostbare objecten goed te onderbouwen en te documenteren, kan op een later moment gereproduceerd worden welke overwegingen aan de taxatie ten grondslag liggen. Zo kan discussie achteraf worden voorkomen.