tarief

Het starttarief voor taxatie, research, advies, en opstellen rapportage (met een minimum van 1 uur) bedraagt 110 euro exclusief BTW – dit is 133,10 euro per uur inclusief BTW.

De reistijdvergoeding binnen Nederland bedraagt 55 euro per uur exclusief BTW. Dit komt neer op 66,55 euro per uur inclusief BTW.

Voor spoedopdrachten en projecten kan een aangepast tarief worden afgesproken. Neem contact op voor meer informatie of een offerte.

Voor informatie over de tijd benodigd voor een taxatie, zie de pagina FAQ (frequently asked questions).