Taxatie kunst antiek kostbaarheden met extra zekerheid – RICS Red Book / IVS

Bij taxaties van kunst en antiek waarbij financieel/juridische- en/of fiscale aspecten een rol spelen (denk bijvoorbeeld aan taxaties in het kader van afdracht van belasting, een zekerheidsstelling, of in verband met schenking aan een ANBI of museum) kan het investeren in een kwalitatief goede, professionele taxatie het verschil maken tussen wel of geen problemen achteraf.

Als RICS registered valuer bied ik mijn klanten geborgde, onderbouwde taxaties, opgesteld conform de in het RICS Red Book / International Valuation Standards vervatte professionele standaarden. Taxaties waar opdrachtgevers en derden op kunnen vertrouwen.

Zie voor meer informatie over de taxeren op basis van het RICS Red Book / IVS het door mij geschreven artikel in Kwartaal Bericht Estate Planning (Kluwer).

Vragen? Neem s.v.p. contact op.