Taxatie en advies – kunst, antiek, design en kostbaarheden

Taxatie van kunst, antiek, design en kostbaarheden

Het bepalen van van de waarde van kunst, antiek, design en kostbaarheden voor diverse doeleinden is de core business van mijn taxatie praktijk.

Ik doe dit voor particulieren, bedrijven, stichtingen, investeerders en banken, Musea en andere Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), de (rijks)overheid, gemeentes, provincies, waterschappen, investeerders / banken.

Dit zijn taxaties in verband met verzekering, afstoting, aankoop, onderlinge verdeling, successie, beheer en behoud, de jaarrekening, zekerheidstelling en beslag.

Advies met betrekking tot conditie, conservering, verkoopkanalen en onderzoek

Naast het doen van taxaties, geef ik tijdens taxatie opdrachten vaak eerstelijns advies over conditie en conservering. Ook adviseer ik klanten over verkoopkanalen, en onderzoek. Ik bemiddel niet.

Welke kosten zijn verbonden aan taxatie en advies?

Het starttarief voor taxatie en advies bedraagt 121 euro per uur (met een minimum van 1 uur) inclusief BTW. Dit is het tarief voor tijd besteed op locatie, en tijd besteed aan (indien nodig) research, taxatie en uitwerking rapport. In sommige gevallen kan een afwijkend tarief worden afgesproken.

Bij locaties buiten Amsterdam breng ik een reistijdvergoeding van 65 euro inclusief BTW per gereisd uur in rekening. Vergoeding reiskosten/reistijd bij taxaties in het buitenland in overleg.