Taxatie en advies – kunst, antiek, design en kostbaarheden

Taxatie van kunst, antiek, design en kostbaarheden

Het taxeren van van de waarde van kunst, antiek, design en kostbaarheden voor diverse doeleinden is de core business van mijn taxatie praktijk.

Ik doe dit in opdracht van o.a. particulieren, bedrijven, stichtingen, musea, Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), de (Rijks)overheid, gemeentes, provincies, waterschappen, financieel adviseurs en banken.

Meestal gaat het hierbij om taxaties in verband met verzekering, afstoting, aankoop, onderlinge verdeling, successie, beheer en behoud, de jaarrekening, zekerheidstelling en beslag.

Advies met betrekking tot conditie, conservering, verkoopkanalen en onderzoek

Naast het doen van taxaties, geef ik tijdens taxatie opdrachten vaak eerstelijns advies over conditie en conservering. Verder adviseer ik klanten over verkoopkanalen, en onderzoek. Ik bemiddel echter niet.

Welke kosten zijn verbonden aan taxatie en/of advies?

Het starttarief voor taxatie en advies bedraagt 110 euro per uur (met een minimum van 1 uur) exclusief BTW, oftewel 133,10 euro inclusief BTW. Dit betreft de tijd besteed op locatie, en tijd besteed aan (indien nodig) research, taxatie en uitwerking rapport.

Bij locaties buiten Amsterdam breng ik een reistijdvergoeding van 55 euro exclusief BTW ( 66,55 euro inclusief BTW) per gereisd uur in rekening. Vergoeding reiskosten/reistijd bij taxaties in het buitenland in overleg.

Neem contact op voor meer informatie.