Taxatie en advies – kunst, antiek, design en kostbaarheden

Wanneer een taxatie van kunst, antiek, design en kostbaarheden?

Verzekering: In geval van verlies van of schade aan uw eigendommen vergoedt een verzekering het financiële verlies. Met een actueel taxatierapport, dat onderdeel van de verzekering is gemaakt, wordt een ongewenste discussie voorkomen over de waarde van de verloren gegane en/of beschadigde zaken. Zie voor meer informatie de pagina taxatie kunst antiek kostbaarheden in verband met verzekering.

Betalen erfbelasting en onderlinge verdeling boedel: Een actuele taxatie waarde economisch verkeer voorkomt dat erfgenamen teveel of te weinig belasting / successierechten betalen. Ook kunnen problemen worden voorkomen met betrekking tot de verdeling van de erfenis onder de erfgenamen. Zie voor meer informatie de pagina taxatie aangifte erfbelasting.

Meten is weten: Een actuele waarde van uw kunstobjecten, antiek, verzameling, etc. kennen, en weten of die zaken kunst of kitsch zijn -danwel authentiek of ‘vals’- is relevant voor allerlei beslissingen, zoals: wel/niet verkopen; schenkingen aan een als ANBI erkende instelling; het beantwoorden van de vraag of de aanleg van een beveiligingsinstallatie nodig is. Zie voor meer informatie de pagina wat is mijn kunst en antiek waard?

Zakelijke doeleinden: Ik ben gespecialiseerd in het opstellen van onderbouwde taxaties met derdenwerking voor diverse zakelijke doeleinden. Denk aan taxaties van kunst en antiek ten behoeve van de financiele administratie / opstellen jaarrekening; IB aangifte, schenking aan een museum, of in verband met een beslaglegging of faillissement. Geborgde taxaties die als basis dienen voor het nemen van financiele beslissingen. Zie voor meer informatie de pagina taxaties op basis van RICS Red Book / International Valuation Standards.

Overige: voorbeelden van overige situaties waarbij een taxatie wenselijk kan zijn, zijn bijvoorbeeld onder bewind stelling, en beneficiaire aanvaarding.

Neem contact op voor meer informatie.