Taxatie in verband met aangifte erfbelasting

U bent executeur testamentair of erfgena(a)m(en) van een nalatenschap, en wilt een taxatie van de boedel ten behoeve van de aangifte erfbelasting.

Een taxatie in verband met successie vind plaats op basis van waarde economisch verkeer.

Vaak kan volstaan worden met een beknopte rapportage, maar wanneer de boedel wat meer kostbare objecten bevat, kan een gemotiveerde, professionele rapportage met geborgde deskundigheid en onafhankelijkheid wenselijk zijn, om problemen achteraf te voorkomen.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, lees Op waarde geschat – kunst en antiek taxaties in fiscale situaties‘ (Kwartaalbericht Estate Planning, 2019/2) of neem contact op.