Taxatie in verband met aangifte erfbelasting

U bent executeur testamentair of erfgena(a)m(en) van een nalatenschap, en wilt een taxatie van de boedel ten behoeve van de aangifte erfbelasting.

Bij een taxatie in verband met successie wordt uitgegaan van waarde in het economisch verkeer.