Taxatie kunst, antiek en kostbaarheden i.v.m. aangifte erfbelasting / onderlinge verdeling nalatenschap

U bent erfgenaam, executeur testamentair, notaris of financieel dienstverlener, en zoekt een taxateur voor de inventarisatie en taxatie van een nalatenschap ten behoeve van aangifte erfbelasting en onderlinge verdeling.

Aangifte erfbelasting

Een taxatie ten behoeve van aangifte erfbelasting is altijd schriftelijk en vindt plaats op basis van de waarde economisch verkeer.

Een taxatie in het kader van aangifte erfbelasting heeft derdenwerking. Oftewel: niet alleen u, maar ook de Fiscus moet er op kunnen vertrouwen. Daarom moet een taxatie die gebruikt wordt om de erfbelasting mee af te rekenen door de taxateur te verantwoorden zijn. Hij/zij moet de waarde, zeker van kostbare objecten, kunnen onderbouwen. Mocht u meer willen lezen over dit onderwerp, lees het door mij geschreven artikel Op waarde geschat – kunst en antiek taxaties in fiscale situaties‘ (Kwartaalbericht Estate Planning, 2019/2) of neem contact op.

Onderlinge verdeling

Soms wordt ik door opdrachtgevers gevraagd een mondelinge taxatie te geven van de waarde van kunstwerken en voorwerpen in een nalatenschap. Ik loop mee met u door het huis (of de opslag) en geef -voor zover dit op een verantwoorde manier zonder nadere research te doen is!- ter plekke een beeld van de waarde economisch verkeer van kunst en voorwerpen.

Bevinden zich in de nalatenschap kostbare objecten waarvan ik niet ter plekke een indicatie kan geven over de waarde? Dan kom ik hier of: 1) achteraf op terug en breng ik de hiervoor besteedde tijd in rekening; of 2) verwijs ik u door naar een specialist / instantie waar u nader onderzoek kunt (laten) doen naar uw object.

Door een taxatie in verband met onderlinge verdeling voorkomt u problemen met betrekking tot de verdeling van de erfenis onder de erfgenamen.

Een afspraak maken of nog vragen? Neem contact op.