Taxatie ten behoeve van onderlinge verdeling boedel na overlijden

Bij de onderlinge verdeling van een boedel na overlijden zorgt een taxatie voor duidelijkheid over de actuele waarde van kunst, antiek, design en sieraden. Dit helpt om de erfenis op een goede, correcte manier te verdelen tussen de erfgenamen.

Bij een taxatie in verband met onderlinge verdeling wordt uitgegaan van waarde economisch verkeer.