Erkend taxateur, beedigd taxateur of kunstexpert?

Voor consumenten kan het soms lastig zijn een goed beeld te krijgen van wie wat doet in de taxatie branche.

Taxateur van kunst en antiek

Het beroep taxateur van kunst en antiek is niet beschermd. Iedereen – de taxateur maar ook de (goud)opkoper / (kunst)handelaar / veilinghouder, lijstenmaker of restaurator – mag zich taxateur noemen, en taxeren.

Beedigd taxateur kunst en antiek

De beediging van taxateurs (elke keer voor 5 jaar) is per het jaar 2000 in het kader van zelfregulering afgeschaft. De laatste beedigingen liepen in 2005 af. Sindsdien heeft de kwalificatie beedigd taxateur geen waarde meer. Hiervoor in de plaats gekomen is de gecertificeerd taxateur.

Beedigd makelaars bestaan nog wel: de beediging van makelaars die voor het jaar 2000 plaatsvond, was voor het leven.

Gecertificeerd taxateur kunst en antiek

Om in aanmerking te komen voor certificatie, doen taxateurs vanaf 2005 een vakbekwaamheidsexamen in hun vakgebied bij de Federatie TMV.

De belangrijkste eisen voor certificatie zijn (voor na 2000 aangetreden taxateurs) het behalen van het examen/diploma vakbekwaamheid taxateur van de Federatie TMV; en – voor alle taxateurs – te kunnen laten zien kennis op peil wordt gehouden door CPD (continuing professional development). Certificatie vindt plaats volgens het certificatiesysteem SRZ (Systeem Roerende Zaken). Hobeon is de certificerende organisatie.

Registertaxateur kunst en antiek

In Nederland zijn twee registers voor taxateurs van kunst en antiek. Het register van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders; en het register van de Stichting Verenigd Register Taxateurs.

Om als taxateur toegelaten te worden tot de registers van de Federatie TMV is certificering noodzakelijk.

Voor opname in het taxateursregister van de Stichting VRT is geen certificering vereist.

Erkend taxateur van kunst en antiek

Het is zinnig na te gaan door welke relevante beroepsvereniging(en) een taxateur is erkend. De simpele vermelding ‘erkend taxateur‘ heeft geen waarde.

Kunstexpert en antiekexpert

Wat is een expert? De Cambridge dictionary omschrijft een expert als: a person with a high level of knowledge or skill relating to a particular subject or activity. Oftewel iemand met een hoog niveau van kennis of kunde met betrekking tot een bepaald onderwerp of activiteit.

Expertise op een bepaald vlak blijkt in de regel uit een adequate onderbouwing. Een ter zake deskundige kan onderbouwen waarom hij/zij tot een bepaalde conclusie is gekomen, welke onzekerheden er zijn, et cetera. The proof is zogezegd in the pudding.

Copyright Patricia Jansma – juni 2020