diensten

Taxatie
Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij een goed onderbouwde taxatie van kunst, antiek en kostbaarheden door een deskundig en onafhankelijk taxateur als basis kan dienen voor beslissingen en financiele afspraken. Hieronder een klein overzicht van de meest voorkomende situaties.

Verzekering
Taxatie ten behoeve van verzekering: door voorwerpen regelmatig te laten taxeren in een taxatierapport ex. 7:960 BW (voortaxatie door een ter zake deskundige) hoeft er achteraf, na schade verlies of diefstal, geen discussie meer plaats te vinden over de actuele vervangingswaarde van de zaken. Het rapport geldt daarbij ook als bewijs van de aanwezigheid van de goederen. Veel verzekeraars hanteren een termijn van 3 jaar geldigheid voor taxatie rapporten.

Onderlinge verdeling nalatenschap, successie, aanvaarding nalatenschap, bewind, scheiding
Om na overlijden de eigendommen van de erflater op een eerlijke manier onder de erfgenamen te kunnen verdelen, kan een mondelinge-, of schriftelijke taxatie wenselijk zijn. Verder kan het soms nodig een taxatie rapport op te laten stellen in verband met de Belasting: door de successie taxatie wordt duidelijk over welk bedrag belasting betaald moet worden. Een taxatie rapport in verband met successie betreft alle eigendommen (ook de huisraad) en is altijd schriftelijk. Een andere reden om een taxatie te verzoeken is om duidelijkheid te krijgen over de vraag of de waarde van de bezittingen van een erflater de te erven schulden overstijgen. In geval van onder bewind stelling geeft een taxatierapport een beeld van de waarde (en aanwezigheid) van de goederen op het moment van onder bewind stelling. Bij een scheidingsprocedure kan een taxatie rapport helpen eigendommen te verdelen.

Schade
Een schade taxatie wordt gedaan om in te schatten welke waarde resteert na de beschadiging van een kunstwerk, stuk antiek, of ander object. Een schade taxatie is schriftelijk, en wordt vaak -maar niet altijd- vergoed door de verzekeraar.

Wat is de actuele waarde van een object of collectie?
Een taxatie kan van pas komen wanneer men wil weten welke waarde het ooit aangeschafte kunstwerk, of de kunstverzameling op dit moment heeft. Een correct beeld van de waarde van voorwerpen kan als basis dienen voor het nemen van beslissingen ten aanzien van verkoop, verzekering, beveiliging, et cetera.

RICS Red Book / International Valuation Standards (IVS) 
Wanneer een taxatie dient als basis voor belangrijke financiele beslissingen, de verzekering van objecten met een hoge waarde, of een onderdeel is van een museaal aankoop- of schenkings traject, zijn een solide onderbouwing van de taxatie, transparantie over proces en overwegingen, en geborgde ter zake deskundigheid en onafhankelijkheid extra belangrijk. Met TAXATA werk ik momenteel (2019) aan de ontwikkeling van IVS compliant, auditbare rapportages. Neem contact op voor meer informatie.
Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save