Aangifte erfbelasting

U bent executeur testamentair of erfgenaam van een nalatenschap, en wilt de waarde weten van kunst, antiek en inboedelgoederen om aangifte erfbelasting te kunnen doen. Dit kan met een taxatierapport waarde economisch verkeer. Zo kunt u er van op aan dat er achteraf geen problemen ontstaan.

Bij een taxatie ten behoeve van successie wordt uitgegaan van waarde in het economisch verkeer.