Taxatie in verband met verzekering

Bij een voortaxatie ex 7:960 BW van uw kunst en antiek ten behoeve van verzekering wordt uitgegaan van vervangingswaarde.

Met een professioneel, actueel taxatie rapport verzekert u zich naar behoren. Niet voor een te laag bedrag (dan bent u onderverzekerd), maar ook niet voor een te hoog bedrag. Wanneer er sprake is van een te hoge (zgn. ‘overmatige‘) taxatie betaalt u immers te veel premie, terwijl bij een incident de kans groot is dat de verzekeraar de taxatie zal aanvechten.

Bij een actuele, professionele taxatie mag u er op vertrouwen dat de zaken -er van uitgaande natuurlijk dat u de verzekeringspremie heeft betaald!- voor het getaxeerde bedrag worden beschermd.

De vergoeding van schade / verlies hangt af van de afspraken die u hebt gemaakt met uw verzekeraar. De wijze van schadeloosstelling kan per verzekeringsmaatschappij (en polis) verschillen. U vindt deze terug in uw verzekeringspolis. Komt u er zelf niet uit, neem dan contact op met uw tussenpersoon of verzekeraar.