Taxatie kunst, antiek en kostbaarheden

Verzekering

Om in geval van schade, diefstal of verlies achteraf discussie met de verzekeraar over de waarde van uw kunst, antiek, design en kostbaarheden te voorkomen, is het belangrijk vooraf een verzekeringsrapport op te laten stellen door een ter zake deskundige (zie artikel 7:960 BW). De deskundige stelt de aanwezigheid en conditie van de objecten vast, en de actuele vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken. Op basis van dit bedrag betaalt u premie, en keert de verzekeraar uit.

Onderlinge verdeling nalatenschap

Een mondelinge of schriftelijke taxatie geeft erfgenamen een goed beeld van de waarde van aanwezige kunst en antiek. Dit vergemakkelijkt een correcte en stressvrije verdeling.

De basis van een taxatie ten behoeve van onderlinge verdeling is waarde economisch verkeer.

Aangifte erfbelasting

Om de waarde van de nalatenschap vast te stellen in verband met de aangifte van erfbelasting, wordt een taxatierapport opgesteld op basis van waarde economisch verkeer.

Schenking

Een gift van kunst en/of voorwerpen aan een culturele ANBI is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Verder kan in sommige gevallen met een bijzondere schenking erfbelasting worden betaald.

Een taxatie rapport op basis van waarde economisch verkeer wordt opgesteld om vast te stellen welke waarde van schenking vertegenwoordigt.

Voorgenomen aan- of verkoop: “Wat is het waard?”

Om te kunnen beslissen over de aan- en verkoop van kunst, antiek en kostbaarheden is onafhankelijke informatie over waarde en kunstmarkt onontbeerlijk.

Schade

Welke waarde resteert na schade? Een taxatie rapport geeft inzicht.