Schenking

Een schenking van kunst, antiek of kostbaarheden aan een museum of een algemeen nut beogende instelling (anbi) komt in bepaalde gevallen in aanmerking voor belastingaftrek. De waarde economisch verkeer van de schenking kan het beste bepaald worden door een onafhankelijk, ter zake deskundig gecertificeerd taxateur.

Zeker wanneer een schenking een substantiele waarde vertegenwoordigt, is het belangrijk dat de taxateur ter zake onafhankelijk en deskundig is, en de taxatie transparant en gemotiveerd.

Neem contact op voor meer informatie.