Inventarisatie

Inventarisatie
Bij omvangrijke collecties kan goed overzicht van de inhoud van (deel)collecties een issue zijn. Ook kan, bijvoorbeeld als gevolge van personeelswisselingen, het overzicht over (deel)collecties verdwenen zijn. In dergelijke gevallen is een inventarisatie nuttig.

Kosten
Voor inventarisatie wordt een uurtarief in rekening gebracht, danwel op projectbasis (dus tegen een vaste vergoeding) gewerkt.