Advies

Advies
Advies met betrekking tot conservering en restauratie
Een taxateur is geen restaurator. Toch is het vaak goed mogelijk om tijdens opname van objecten ten behoeve van taxatie iets te zeggen over de waarneembare conditie, en de mogelijke wenselijkheid van conservering/restauratie.

Advies in verband met voorgenomen aankoop of verkoop van een object of kunstwerk
Mijn taxatiebureau helpt u de voor- en nadelen van een aan- of verkoop op een rijtje te zetten, opties in kaart te brengen, en aan- en verkoopkanalen te vergelijken. Informatie die kan dienen als uitgangspunt bij het nemen van beslissingen, en als basis bij het doen van onderhandelingen. Ik bemiddel echter niet.

Second opinion
U kunt voor een second opinion (bijvoorbeeld met betrekking tot een taxatie, vraagprijs, schade voorstel) contact opnemen.

Kosten
Voor advies wordt een uurtarief in rekening gebracht.