Taxatie kunst, antiek en kostbaarheden

patricia jansma taxateur moderne kunstverzekering
Om in geval van schade, diefstal of verlies achteraf discussie met de verzekeraar over de waarde van uw kunst, antiek, design en kostbaarheden te voorkomen, is het belangrijk vooraf een verzekeringsrapport op te laten stellen door een ter zake deskundig persoon (zie artikel 7:960 BW).  De deskundige stelt de aanwezigheid van de objecten en de actuele vervangingswaarde vast -het bedrag dat op dat moment nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken aan te kopen. Een verzekeringsrapport is altijd schriftelijk.

onderlinge verdeling nalatenschap, successie, (beneficiaire) aanvaarding erfenis, bewindvoering
Bij de verdeling van de boedel na scheiding of overlijden kan een taxateur worden ingeschakeld om een goed beeld te krijgen van de waarde van de aanwezige goederen, wat een correcte, en stressvrije verdeling vergemakkelijkt. In sommige gevallen ligt een schriftelijke taxatie voor de hand, in andere gevallen kan volstaan worden met een mondelinge indicatie.

Om te kunnen vaststellen of erfgenamen belasting moeten betalen over de nalatenschap, is het belangrijk te weten welke waarde deze vertegenwoordigt. Hiervoor kan een taxatierapport in verband met successie opgesteld worden.
Een taxatie kan ook nodig zijn ten behoeve van beneficiaire aanvaarding: om in te kunnen schatten of de waarde die de nalatenschap heeft in verhouding staat met de nog openstaande schulden.
Het laten opstellen van een taxatie rapport kan verder een van de plichten zijn van een bewindvoerder.

de vraag: ‘welke waarde vertegenwoordigt het kunstwerk/object in de kunstmarkt’ (‘wat is het waard’)?
Om te kunnen beslissen over de aan- of verkoop van kunst, antiek of kostbaarheden is onafhankelijke informatie over de actuele waarde onontbeerlijk.

“quality is remembered long after the price is forgotten”

Henry Royce

schade
Welke waarde resteert na schade? Door (in overleg met uw verzekeraar) een taxatierapport op te laten stellen, kan hierin inzicht verkregen worden.

schenking
Bij een schenking aan een museum of ANBI, is een taxatierapport wenselijk. In de regel worden de kosten door de ontvanger van de schenking betaald.

RICS Red Book / International Valuation Standards (IVS)
Wanneer een taxatie dient als basis voor financiele beslissingen, of als basis dient voor de verzekering van objecten met een hoge waarde, of onderdeel is van een aankoop- of schenkings traject, is een solide onderbouwing van de taxatie en transparantie over proces en overwegingen, naast geborgde ter zake deskundigheid en onafhankelijkheid extra belangrijk. Momemteel (zomer 2018) werk ik aan de ontwikkeling van taxaties volgens RICS Red Book / IVS regelgeving. Neem contact op voor meer informatie.