• expert art antiques

kernwaarden en werkwijze

De belangrijkste kernwaarden van mijn bedrijf zijn: deskundigheid, integriteit, onafhankelijkheid, transparantie, duurzaamheid.
De werkwijze: pragmatisch en oplossingsgericht; sterk door samenwerking (een deskundige ben je nooit alleen); deugdelijke onderbouwing, documentatie en verantwoording van taxatie resultaten.

deskundigheid
Taxaties worden slechts verricht wanneer er voldoende kennis met betrekking tot het object aanwezig is, of verkregen kan worden.
Mijn taxatiebureau heeft brede kennis en ervaring op het gebied van taxatie van beeldende kunst uit met name Europa (schilderijen, tekeningen, grafiek, sculpturen etc), gebruiksvoorwerpen, kunstvoorwerpen en historische voorwerpen (waaronder meubelen, aardewerk en porselein, goud en zilver, brons en tin, glas, sieraden, textiel, etnografica, etc.) interieurs en bouwdelen.

Speciale aandachtsgebieden:
* Beeldende kunst Nederland 1800-heden
* Nederlands interieur 1500-heden, handelsgoederen China, Japan, India, Indonesie
* Historische objecten en objecten met een bijzondere provenance
* Kunst in de openbare ruimte (monumentale sculpturen, site specific art, wandkunst etc.)
* Waardering van erfgoed. Zie ook informatie Patricia Jansma.

integriteit
Op eerlijke en verantwoordelijke wijze zaken doen. Fatsoenlijk omgaan met klanten, collega’s en belanghebbenden.

onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Een taxatie resultaat mag niet worden beinvloed door het belang van de opdrachtgever, belanghebbende(n) of taxateur bij een bepaalde uitslag.

transparantie
Omdat een taxatie een complexe en in zijn wezen subjectieve afweging is, is transparantie erg belangrijk. Dit betekent onder meer duidelijkheid over de uitgangspunten, het proces, en de overwegingen.

werkwijze
Uit de door de opdrachtgever geschetste situatie volgt -in principe- een taxatie doel en een passende taxatiegrondslag. Beschikbare, voor de taxatie relevante informatie wordt door de klant aangeleverd. Opname van objecten wordt verricht door een of meer taxateurs, eventueel gevolgd door onderzoek, taxatie, en -afhankelijk van het doel- adequate beschrijving in een rapport. Wanneer dit nodig is wordt overlegd met (gespecialiseerde) collega’s, en/of advies ingewonnen bij externe vakspecialisten.

transparency is the new green

Door de overwegingen bij de taxatie van bijzondere en/of kostbare objecten goed te onderbouwen en te documenteren, kan op een later moment gereproduceerd worden welke overwegingen aan de taxatie ten grondslag hebben gelegen. Zo kan discussie achteraf worden voorkomen.

RICS Red Book / International Valuation Standards (IVS)
Wanneer een taxatie dient als basis voor financiele beslissingen, of als basis dient voor de verzekering van objecten met een hoge waarde, of onderdeel is van een aankoop- of schenkings traject, is een solide onderbouwing van de taxatie en transparantie over proces en overwegingen naast geborgde ter zake deskundigheid en onafhankelijkheid extra belangrijk. Ik werk momenteel (2018/2019) aan de ontwikkeling van taxaties volgens RICS Red Book / IVS regelgeving. Neem contact op voor meer informatie.

privacy
Klantgegevens en gevoelige informatie worden op de computers van mijn taxatiebureau beschermd door de meest recente beveiligingssoftware. Ook tijdens de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf wordt met zorg omgesprongen met vertrouwelijke informatie. Een up to date privacy protocol wordt z.s.m. op deze site gepubliceerd.

duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van mijn taxatiebureau. Naast het bewust omgaan met voor de hand liggende milieu zaken, zoals als het afnemen van energie van ‘groene’ leveranciers, het scheiden van plastic, glas en papier, printen op milieuvriendelijk Biotop papier, et cetera, sta ik open voor projecten ten behoeve van goede doelen, en het met raad en daad ter zijde staan van (jonge én oudere!) studenten.

klachten
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse branche organisatie Federatie TMV [Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders], en de internationale beroepsorganisatie RICS [Royal Institution of Chartered Surveyors]. U kunt bij beide organisaties terecht mocht u een klacht willen indienen over de door mij verleende diensten.

copyright patricia jansma [januari 2019]
rics registered valuer logo quality insured chartered surveyor art and antiqueslogo tmv taxateur kunst en antiek veilinghouders makelaars

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save