• expert art antiques

kernwaarden en werkwijze

De belangrijkste kernwaarden van mijn taxatiebureau zijn deskundigheid, integriteit, onafhankelijkheid, transparantie, duurzaamheid.
De werkwijze: pragmatisch en oplossingsgericht; sterk door samenwerking (een deskundige ben je nooit alleen); deugdelijke onderbouwing, documentatie en verantwoording van taxatie resultaten.

deskundigheid
Mijn taxatiebureau heeft brede kennis en ervaring op het gebied van taxatie van beeldende kunst (schilderijen, tekeningen, grafiek, beeldhouwwerken, conceptuele kunst etc), gebruiksvoorwerpen, kunstvoorwerpen en historische voorwerpen (waaronder meubelen, aardewerk en porselein, goud en zilver, brons en tin, glas, sieraden, textiel, etnografica, etc.), interieurs, bouwdelen en monumentale kunst.

Speciale aandachtsgebieden:
* Beeldende kunst Nederland 1800-heden
* Nederlands interieur 1500-heden
* Historische voorwerpen
* Monumentale kunst (monumentale sculptuur, conceptuele kunst, site specific art, gedenktekens etc.)
* Waardering van erfgoed. Zie ook informatie Patricia Jansma.

integriteit
Op eerlijke en verantwoordelijke wijze zaken doen. Fatsoenlijk omgaan met klanten, collega’s en belanghebbenden.

onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Een taxatie resultaat mag niet worden beinvloed door het belang van de opdrachtgever, belanghebbende(n) of taxateur bij een bepaalde uitslag.

transparantie
Omdat een taxatie een complexe en in zijn wezen subjectieve afweging is, is transparantie erg belangrijk. Dit betekent duidelijkheid over de uitgangspunten, het proces, en de overwegingen.

werkwijze
Uitgangspunt bij de taxatie zijn afspraken over de te verrichten taxatiedienst, en service aan de klant.
Uit de door de opdrachtgever geschetste situatie volgt -in principe- een passende taxatiegrondslag. Beschikbare, voor de taxatie relevante informatie wordt zo veel mogelijk door de klant aangeleverd. Inspectie van objecten wordt verricht door een of meer taxateurs, eventueel gevolgd door onderzoek en uitwerking in rapport. Zo nodig wordt overlegd met (gespecialiseerde) collega’s, en/of advies ingewonnen bij externe vakspecialisten.

transparency is the new green

Door de overwegingen bij de taxatie van bijzondere en/of kostbare objecten goed te onderbouwen en te documenteren, kan op een later moment gereproduceerd worden welke overwegingen aan de taxatie ten grondslag hebben gelegen. Zo kan discussie achteraf worden voorkomen.

privacy
Klantgegevens en gevoelige informatie worden op de computers van mijn taxatiebureau beschermd door de meest recente beveiligingssoftware. Ook tijdens de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf wordt met zorg omgesprongen met vertrouwelijke informatie. Anticiperend op veranderende regelgeving op dit gebied is daarom privacy beleid voor mijn taxatiebureau in ontwikkeling.

milieu
Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering van mijn taxatiebureau. Zo wordt op dit moment onder meer het afval gescheiden (plastic en papier) en geprint op milieuvriendelijk Biotop papier. Energie wordt afgenomen van ‘groene’ leveranciers.

copyright patricia jansma [april 2017]
rics registered valuer logo quality insured chartered surveyor art and antiqueslogo tmv taxateur kunst en antiek veilinghouders makelaars

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save