home

patricia jansma patricia jansma taxateur kunst antiek kostbaarheden taxatie amsterdam - appraiser of fine art, antiques, design, sculpture, valuables, cultural heritage objects

    Copyright: Peter de Ruiter, PixelPerfect Publications

rics registered valuer logo quality insured chartered surveyor art and antiquesEr zijn veel verschillende situaties waarbij taxatie van kunst en antiek door een deskundig en onafhankelijk taxateur wenselijk is.

Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een verzekering voor uw inboedel; ten behoeve van successie/onderlinge verdeling; of om als startpunt te dienen bij het maken van beslissingen omtrent aan- en verkoop, beveiliging en schenking van (kunst)voorwerpen, (in)boedels en collecties.
Zie voor uitgebreider overzicht van mogelijke redenen voor taxatie de pagina diensten.

In sommige situaties is een schriftelijke taxatie verplicht: door de taxatie wordt de aanwezigheid, kwaliteit, conditie en waarde van voorwerpen op een bepaald moment vastgesteld. Hierdoor kan discussie worden voorkomen, of wanneer er sprake is van een verschil van mening over de waarde, de discussie worden beslecht. In bepaalde gevallen kan volstaan worden met een mondelinge taxatie. Neem voor meer informatie contact op.

Informeren en taxeren
Het geven van goed onderbouwde en betrouwbare informatie over waarde, en achtergrond van (kunst-) voorwerpen en objecten is de core business van mijn taxatiebureau. Informatie over een object of collectie [bijvoorbeeld: wie heeft het werk/de werken gemaakt? Is het een authentiek werk? Heeft het werk (kunst-) historische waarde?], en informatie over de financiele waarde die een object of collectie vertegenwoordigt.
Daarnaast kan ik desgevraagd adviseren over aan- en verkoopmogelijkheden. Zie voor meer informatie de pagina diensten.

Een ter zake deskundig, onafhankelijk taxateur
Voor u is het belangrijk dat de taxatie wordt verricht door een ter zake deskundig taxateur: een taxateur met kennis van zaken van de te taxeren kunst en voorwerpen. Bij de taxatie van van een diverse groep van objecten ben ik als Algemeen Taxateur Kunst en Antiek vaak het eerste aanspreekpunt.
Als onafhankelijk taxateur heb ik geen belang bij een bepaalde uitkomst van de taxatie. Zo weten u en eventuele belanghebbenden zich verzekerd van een eerlijk advies.

Welke voorwerpen kunnen getaxeerd worden?
Beeldende kunst (denk aan schilderijen, tekeningen, grafiek, beeldhouwwerken, conceptuele kunst etc), gebruiksvoorwerpen,  kunstvoorwerpen en historische voorwerpen (waaronder meubelen, aardewerk en porselein, goud en zilver, brons en tin, glas, sieraden, textiel, etnografica, etc.) maar ook interieurs, bouwdelen en kunst in de openbare ruimte.

Speciale aandachtsgebieden:
* Beeldende kunst Nederland 1800-heden
* Nederlands interieur 1500-heden
* Historische voorwerpen
* Monumentale kunst (monumentale sculptuur, conceptuele kunst, site specific art, gedenktekens etc.)
* Waardering van erfgoed. Zie ook informatie Patricia Jansma.

Opdrachtgevers
Taxatie opdrachten worden verricht in opdracht van onder meer particulieren, bedrijven, culturele instellingen, en de overheid. Enkele voorbeelden kunt u vinden op de pagina opdrachtgevers.

logo tmv taxateur kunst en antiek veilinghouders makelaarsService
Naast informatie en advies met betrekking tot voorwerpen en hun financiele waarde blijkt er soms behoefte te zijn aan praktische informatie over verzekeren, schenken, erven en verdelen, restaureren en conserveren, afstoten en herbestemmen. Door mijn vak heb ik ook van deze onderwerpen enige kennis, en kan ik een aantal vragen beantwoorden. Voor wat meer diepgaande vragen verwijs ik graag door naar specialisten op de diverse gebieden.

copyright patricia jansma, april 2017

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save